Nacházíte se zde: Úvod AMU › BOZP, PO, úrazy, školení řidičů

BOZP, PO, úrazy, školení řidičů

Pracovní úrazy řeší paní Hana Šillerová, telefon 234 244 518, email hana.sillerova@amu.cz, rektorát AMU 3. patro. BOZP, PO a řidiče řeší paní Zlata Zelená, telefon 731 601 675, email zlata.zelena@amu.cz
Úrazy
Pracovní úrazy řeší paní Hana Šillerová, telefon 234 244 518, email hana.sillerova@amu.cz, rektorát AMU 3. patro.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - vedoucí zaměstnanci
BOZP řeší paní Zlata Zelená, telefon 731 601 675, email zlata.zelena@amu.cz . Samoobslužný e-learningový kurz řeší pan Radim Chvála, 606 608 027, radim.chvala@amu.cz .
Školení řidičů
Kurz pro řidiče a prezenční listina ze školení 13.3.2015. Řidiče-referenty řeší paní Zlata Zelená, 731 601 675, zlata.zelena@amu.cz . Samoobslužný e-learningový kurz řeší pan Radim Chvála, 606 608 027, radim.chvala@amu.cz .
Požární ochrana - vedoucí zaměstnanci
Kurz požární ochrany pro vedoucí zaměstnance. Požární ochranu řeší paní Zlata Zelená, 731 601 675, zlata.zelena@amu.cz . Samoobslužný e-learningový kurz řeší pan Radim Chvála, 606 608 027, radim.chvala@amu.cz .
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze