Nacházíte se zde: Úvod AMU › BOZP, PO, úrazy, školení řidičů

BOZP, PO, úrazy, školení řidičů

BOZP, PO a řidiče řeší paní Zlata Zelená, telefon 731 601 675, email zlata.zelena@amu.cz - PRACOVNÍ ÚRAZY řeší paní Hana Šillerová, telefon 234 244 518, email hana.sillerova@amu.cz, rektorát AMU 3. patro.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zaměstnanci (Osvědčení platí 2 roky)
Kurz BOZP zaměstnance. BOZP řeší paní Zlata Zelená, telefon 731 601 675, email zlata.zelena@amu.cz . Samoobslužný e-learningový kurz řeší pan Radim Chvála, 606 608 027, radim.chvala@amu.cz .
Požární ochrana zaměstnanci. (Osvědčení platí 2 roky)
Kurz požární ochrany pro zaměstnance. Požární ochranu řeší paní Zlata Zelená, 731 601 675, zlata.zelena@amu.cz . Samoobslužný e-learningový kurz řeší pan Radim Chvála, 606 608 027, radim.chvala@amu.cz
Školení řidičů. (Osvědčení platí 2 roky)
Kurz pro řidiče-referenty řeší paní Zlata Zelená, 731 601 675, zlata.zelena@amu.cz . Samoobslužný e-learningový kurz řeší pan Radim Chvála, 606 608 027, radim.chvala@amu.cz .
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - vedoucí zaměstnanci. (Osvědčení platí 3 roky)
Kurz BOZP pro vedoucí zaměstnance. BOZP řeší paní Zlata Zelená, telefon 731 601 675, email zlata.zelena@amu.cz . Samoobslužný e-learningový kurz řeší pan Radim Chvála, 606 608 027, radim.chvala@amu.cz .
Požární ochrana - vedoucí zaměstnanci. (Osvědčení platí 3 roky)
Kurz požární ochrany pro vedoucí zaměstnance. Požární ochranu řeší paní Zlata Zelená, 731 601 675, zlata.zelena@amu.cz . Samoobslužný e-learningový kurz řeší pan Radim Chvála, 606 608 027, radim.chvala@amu.cz .
Úrazy
Pracovní úrazy řeší paní Hana Šillerová, telefon 234 244 518, email hana.sillerova@amu.cz, rektorát AMU 3. patro.
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze