Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2002 › 17. duben 2002

17. duben 2002

Zápis 5/02 z jednání AS AMU 17.4.2002

 

Přítomní:   Doc. PhDr. Holas, Prof.PhDr. Havlík,CSc., Mgr. Matoušek, Ph.D., P. Pachl, Mgr. Vadas

Omluven:  Doc. Adler,J.Bönisch, M. Ivanovič, Mgr. Skall, BcA. Lázňovský, Prof. Vyskočil

Hosté: prof. Toperczer, Prof. Ing. Syrový, CSc., Ing. Čuříková

                 

Program:

1)   projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2001

2)   projednání a schválení Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2002

3)   různé

 

Jednání vedl předseda AS AMU Doc. PhDr. Holas a konstatoval, že senát není usnášení schopný.

 

Proběhla diskuse o možnosti v případě vážných nebo pracovních důvodů, pro které se senátorka nebo senátor nemohou zúčastnit zasedání AS AMU, a jedná se o projednávání méně závažných dokumentů, hlasovat per rollam.

 

Připomínky senátora Vadase k Výroční zprávě budou do zprávy zapracovány.

 

Předseda senátu Doc. PhDr. Holas svolává senát k novému jednání na středu 24.4. v 18 hodin a žádá senátorky a senátory, aby v případě, že se nebudou moci jednání zúčastnit omlouvali svou nepřítomnost předem.

 

 

Doc.PhDr. Milan Holas

Předseda AS AMU

 

Zapsala: Ing. Čuříková

 

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze