Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2003 › Dopis AS AMU FRVŠ

Dopis AS AMU FRVŠ

 Akademie múzických umění v Praze

                                         Předseda Akademického senátu

Prof. PhDr. Jan Císař, CSc.

email: cisarj@amu.cz

V Praze 16.4.2003  

Sekr. D 282/2003

      

Vážený pane předsedo, 

AS AMU projednal na své schůzi dne 16.4. 2003 současnou situaci ve financování vysokých uměleckých škol. Při této příležitosti byl rektorem AMU  informován o stanovisku k dopisu rektorů vysokých uměleckých škol ze 2. zasedání PRVŠ z 20.2. 2003. Na základě této informace AS AMU dospěl k závěru, že je třeba  naléhavě se celou problematikou zabývat, protože to ohrožuje velmi vážně jak  stav financování uměleckých vysokých škol v přítomnosti tak i v budoucnosti. V této souvislosti vyslechl další informaci o úrovni platů na AMU ve srovnání s ostatními vysokými školami včetně uměleckých a AS AMU byl krajně znepokojen tím, že připravovaná opatření ministerstva školství tento rozpor ještě daleko více prohloubí. Zároveň byl AS AMU znepokojen, že MŠMT nenaplňuje ani usnesení ČKR ani RVŠ.

Prosím Vás tedy, pane předsedo, aby předsednictvo RVŠ považovalo celou záležitost za velmi naléhavou, znovu ji projednalo a pomohlo působit na MŠMT realizovat usnesení PRVŠ, aby se financování uměleckých vysokých škol uskutečnilo v rozsahu, který fakticky odpovídá zásadám odpovídajícím v letech bezprostředně předcházejících.

Děkuji Vám za pozornost, kterou věnujete tomuto dopisu a jsem s pozdravem.

Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předseda Rady vysokých škol

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze