Nacházíte se zde: Úvod AMUFormulářeEkonomické-stare › Ekonomické

Ekonomické

Aktuální ekonomické formuláře

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

V případě problému se obraťe na Počítačové centrum


Název formuláře
2 Žádost o stálou zálohu na nákup v hotovosti zfo web
3 Žádost o mimořádnou zálohu na úhradu v hotovosti zfo web
5a Odvod hotovosti / DPH = 0% zfo web
5b10 Odvod hotovosti / DPH = 10% zfo web
5b15
Odvod hotovosti / DPH = 15% zfo web
5c
Odvod hotovosti / DPH = 21% zfo web
6
Žádost o vyplacení zfo web
7
Vyúčtování stálé zálohy zfo web
8
Vyúčtování mimořádné zálohy zfo web
9
Pokyn k přidělení čísla nové akce v iFIS
a disp. oprávnění a rozpočet k akci
zfo web
11 Vyúčtování úhrad služební platební kartou zfo web
12 Příloha k dokladu zúčtování drobného vydání
(pro uživatele bez přístupu do iFIS)
zfo web
13 Žádost o mimořádnou zálohu na mzdu zfo web
14 Žádost o vystavení objednávky
(pro uživatele bez přístupu do iFIS)
zfo web
15 Přihláška do UVS Poněšice zfo web
16 Dohoda o hmotné odpovědnosti zfo web
17
Žádost o bezhotovostní úhradu zfo web
17a Žádost o úhradu zahraniční smlouvy zfo web
19 Výkaz odpracovaných hodin pro pracovníky ve vrátnici zfo web
22 Žádost o fakturaci pohledávky zfo web
23 Úprava rozpočtu v iFIS - NEINVESTICE zfo web
23a Úprava rozpočtu v iFIS - INVESTICE zfo web
24 Zadání nového rozpočtu do iFIS zfo web


Ostatní formuláře:

Návrh na vyřazení likvidační komise/škodní komise
Požadavek na vystavení předávacího protokolu
Přeúčtování nákladů a výnosů
Předpis k úhradě vzniklé škody
Převodka majetku

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze