Nacházíte se zde: Úvod AMUOrganizační strukturaGalerie AMUArchiv výstav2010 › KOSTÝM-SCÉNOGRAFIE-MASKA-DAMU

KOSTÝM-SCÉNOGRAFIE-MASKA-DAMU

16. 3. - 30. 4. 2010

KOSTÝM, SCÉNOGRAFIE, MASKA

KATEDRA SCÉNOGRAFIE DAMU

Výstava studentských prací

Předmětem studia scénografie jsou dramatické vlastnosti prostoru a tvarování dramatické postavy. Scénografie autorsky participuje na vzniku divadelní inscenace. Koncepce výuky respektuje dramatická východiska scénografické tvorby a její týmový charakter i současné přesahující tendence oboru.

Studium je rozděleno do dvou stupňů - tříletého bakalářského a dvouletého - resp. tříletého magisterského.

Výuka probíhá ve specializovaných ateliérech: Scénografie divadelní, Scénografie kostýmu a masky, Scénografie filmu a televize.

Především obor kostým a maska na výstavě prezentuje studentské návrhy a kostýmní objekty, které vznikly převážně v průběhu semestru – díky udělenému Grantu a nově vzniklým prostorám ateliéru na Malé Straně.

Katedru scénického výtvarnictví založil po druhé světové válce vynikající scénograf prof. František Tröster, nositel řady mezinárodních ocenění, jako první katedru na světě, zabývající se touto mezioborovou disciplínou. Od založení školy se pedagogy scénografie a kostýmu stávají renomované osobnosti těchto oborů. Podmínkou je vlastní umělecká činnost a prestiž. Všichni pedagogové scénografie a kostýmu jsou absolventy této školy a patří ke špičce oboru u nás i ve světě.

 

Vedoucí katedry scénografie je prof. Jan DUŠEK, obor kostýmu a masky vede prof. Jana ZBOŘILOVÁ. Dále zde působí prof. Miloš DITRICH /filmová a televizní scénografie/, doc. Ivana BRÁDKOVÁ, odb.as. Milan DAVID, doc. Karel GLOGR, odb.as Dana HÁVOVÁ, odb.as. Ondřej NEKVASIL, prof. Albert PRAŽÁK, odb.as. Milan STARÝ, odb.as. Vlasta KOUBSKÁ a řada dalších externích spolupracovníků.

 

Do vzniku katedry se scénografie studovala jako součást architektury, výtvarného umění nebo umění užitého. Společné studium s režiséry, dramaturgy a herci však lépe odpovídá vzniku divadelního představení i vzniku budoucích tvůrčích

týmů. Ambicí školy je všestranný rozvoj kreativity studentů. Studenti prokazují především schopnost výtvarného vyjádření. Kresba je základním prostředkem komunikace s pedagogem, režisérem i při realizaci inscenace. Požadavky na kresbu nejsou pouze estetické, jde o schopnost vyjádřit přesvědčivě svou představu. Je nutno umět kreslit objekty, které neexistují proto, aby existovat mohly. Důležitá je schopnost si na základě přečteného dramatického textu vytvořit představu, tu vyjádřit a vizualizovat.

Se studiem architektury má scénografie společné tvarování prostoru. Rozdíl je v tom, že jde především o jeho dramatickou dimenzi. Scénografie se odlišuje od výtvarného umění a architektury působením v čase, podobně jako hudební dílo. Scénografie sama o sobě není uměním, i když má řadu společných znaků, ale teprve tehdy, když vstoupí do kontextu ostatních složek, se stává součástí uměleckého díla − divadelní inscenace. Obor vyžaduje také dobrou orientaci v kulturních dějinách, z ní vycházející schopnost fakta komparovat a nacházet vazby mezi nimi jako východisko pro vlastní tvorbu.

 

Absolventi bakalářského programu Katedry scénografie jsou schopni zvládnout základní předpoklady scénografické tvorby. Magisterské studium se realizuje v ateliéru scénografie pro činoherní divadlo, hudební divadlo a balet a pro nedivadelní prostory, dále v ateliéru kostýmu a masky pro všechny formy divadla, film a televizi a v ateliéru filmové a televizní scénografie.

Magisterské studium usiluje o zvládnutí scénografie jako autorské součásti divadelní inscenace. Školní představení v divadle Disk ověřují možnosti týmové práce a schopnost navazovat na ostatní složky divadelní inscenace.

 

 

Výstava vznikla za finanční podpory Grantu FRVŠ a děkana DAMU

 

 

Koncepce výstavy : Prof.Jana Zbořilová, Doc.Ivana Brádková

 

Gradický design: Martin Taller

 

Spolupráce, produkce : Michael Čtveráček

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze