Nacházíte se zde: Úvod AMUOrganizační strukturaGalerie AMUArchiv výstav2010 › KATEDRA KAMERY jako součást české kameramanské školy

KATEDRA KAMERY jako součást české kameramanské školy

2. 2. – 12. 3. 2010

Prezentace studentských filmových cvičení doprovázená fotografiemi pedagogů Katedry kamery FAMU přibližuje strukturu výuky na KK.

Koncepce výstavy: Marek Jícha, Jiří Myslík

Vystavená filmová cvičení:
ANTICORRO
PORTRÉT
METRO
SEN
BAREVNÁ ETUDA
SPORT

 

Jako jedna ze tří prvních kateder FAMU patřila v kontextu školy vždy k těm nejnáročnějším a profesionální standard jejích absolventů byl vždy tradičně vysoký. Působili zde významní pedagogové a tvůrci filmového obrazu (Karel Degl, Karel Plicka, Jan Stallich, Václav Hanuš, Jaroslav Tuzar, Jaroslav Kučera, Jan Kališ a mnozí další). Mezi současné pedagogické osobnosti oboru katedry patří přední odborníci a vysokoškolsky graduovaní profesionálové, kteří za vynikající umělecké výsledky získali četná domácí i mezinárodní ocenění (Jaromír Šofr, Jiří Macák, Miroslav Ondříček, Ivan Šlapeta, Svatopluk Malý, Vladimír Smutný, Jaroslav Brabec, Kristián Hynek, Petr Polák, Josef Špelda, Marek Jícha, Diviš Marek, Antonín Weiser.Nelze dále pominout nezastupitelnou hodnotu pedagogického působení externích pedagogů katedry, z nichž mnozí jsou špičkovými experty ve vědních oborech úzce souvisejících s kameramanskou profesí. Je to především doc. ing. Jan Eigl,CSc., pro obor aplikované optiky, doc.ing Emil Košťál,CSc., pro obor televizní techniky, kolorimetrie a digitální techniky,  ing. Aleš Boštička pro obor teorie i praxe provozu filmové laboratoře. Mgr. Jiří Ondráček (absolvent katedry kamery) je pedagogicky zaměřen na výuku užívání současných pohybových prostředků kamery.
Kameraman Mgr. Asen Šopov (absolvent katedry kamery) vede seminář kameramanské tvorby 1. magisterského ročníku.
Studium na katedře kamery FAMU sestává ze tříletého stupně bakalářského a následného dvouletého výběrového stupně magisterského. Je rovněž možné dále pokračovat ve studiu doktorandském. Absolventi opouštějí školu teoreticky i prakticky vybaveni pro kvalifikovaný výkon profese filmového a televizního kameramana i obohaceni o znalosti v souvisejících oblastech všeobecně kulturních. Především ovšem studium na katedře kamery směřuje k rozvoji koncepční kameramanské tvorby studenta, která je výsledkem tvůrčího záměru a stojí na základech znalosti a uplatnění zákonitostí vztahů mezi technickými parametry filmového obrazu a následnou emocionální odezvou diváka. Vedle obrazové tvorby cílené k formám dramatickým slouží kameramanská erudice poskytovaná touto katedrou FAMU všem kinematografickým žánrům.

Katedra poskytuje teoretickou i praktickou průpravou nejvyšší kvalifikaci pro funkci hlavního kameramana ve filmu i v televizi. Odborná výuka umělecká, technická i technologická je doplněna všeobecně humanitním a estetickým vzděláním. Studium směřuje vyváženě k nabývání profesních vědomostí a dovedností, k jejichž prohlubování je zaměřena realizace oborových a společných mezioborových praktických cvičení.
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze