Nacházíte se zde: Úvod AMUOrganizační strukturaGalerie AMUArchiv výstav2011 › 2x10*

2x10*

*20 let Katedry fotografie a nových médií VŠVU v Bratislavě
Čas 12.05.2011
od 18:00 do 20:00
Místo Galerie AMU - GAMU
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Katedra fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave si v tomto období pripomína 20 rokov svojho založenia. Pri tej príležitosti sa prezentuje smerom k verejnosti viacerými podujatiami. Jedným z nich je výstava „2x10 / 20 rokov fotografie na VŠVU“ v pražskej Galerii AMU, ktorá predstavuje výber z prác súčasných študentov a čerstvých absolventov fotografie a zároveň je aj prezentáciou rôznorodých pedagogických a metodologických prístupov v oblasti fotografie na VŠVU. Každý z troch ateliérov katedry je totiž osobitý a pracuje trochu s odlišnou filozofiou. Výstava však odkrýva nie len drobné medziateliérové diferencie, ale umožňuje divákovi vidieť aj to, čo majú spoločné.


Vznik Katedry fotografie v roku 1990 bol mimoriadne dôležitý pre ďalší vývoj slovenskej fotografie. Koncepcia katedry bola od začiatku postavená na osobnom kontakte so študentmi a slobodnom kreatívnom myslení. Individuálny prístup je dominantným dodnes. Výnimočnosť katedry spočíva tiež v tom, že program jej štúdia je zameraný na fotografické médium v celej šírke technologických postupov – od čiernobielej fotografie až po digitálne spracovanie obrazu. Na výstave „2x10 / 20 rokov fotografie na VŠVU“ však nenachádzame len široký diapazón techník, ale aj rôznorodosť tém a metód ich spracovania. To všetko len podčiarkuje úsilie Katedry fotografie a nových médií, byť otvorenou umeleckou platformou a to nie len pre študentov, ale aj pre diváka.

(z tiskové zprávy k výstavě)

Více informací o této události...

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze