Nacházíte se zde: Úvod AMUOrganizační strukturaGalerie AMU › Pohyblivé obrazy

Pohyblivé obrazy

Trojice kulatých stolů k otázkám pohyblivého obrazu se koná u příležitosti zakončení výstavy JINÉ VIZE CZ (2007–2015). Výstava mapuje historii kurátorské soutěže zabývající se produkcí a prezentací filmů a videí, vznikajících v České republice. Tato soutěž vznikla v rámci olomouckého festivalu PAF. Dnes tvoří jednu z možností, jak nahlížet či katalogizovat českou produkci filmů a videí, které prostupují kinematografií a současným uměním.
Čas 02.09.2016
od 09:30 do 14:30
Místo Galerie AMU
Jméno
Kontaktní telefon 732699498
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Cílem kulatých stolů je zachytit aktuální diskuzi o pohyblivých obrazech s odborníky zabývajícími se kurátorstvím, galerijním provozem, sbírkotvornou činnosti, ale i produkcí nebo samotnou autorskou tvorbou. Kulaté stoly jsou rozděleny do tří tematických oblastí, které naznačují možný koloběh a existenci pohyblivých obrazů i po jejich dokončení.

---

PROGRAM

9:30–11:00 // Události
Zkušenosti s promítáním v kině, vystavováním v galerii či s intervencemi pohyblivého obrazu do dalších veřejných prostorů se mohou prolínat, vzájemně obohacovat, kritizovat či rušit. Jakým způsobem se prostředí prezentace pohyblivého obrazu podílí na formální, obsahové a institucionální podobě události?

Hosté kulatého stolu jsou historička umění Terezie Nekvindová (VVP AVU), pedagogové a umělci Tomáš Svoboda (Akademie výtvarných umění v Praze, tranzitdisplay), Martin Blažíček (FAMU - Filmová a televizní fakulta AMU), kurátor a teoretik umění Karel Císař (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze). Moderuje Sylva Poláková

11:15–12:45 // Galerie
Pozice pohyblivého obrazu v mezinárodním a českém kontextu galerijního provozu se současným a moderním uměním. Nejasná hranice mezi systémem edic a licencováním díla. Co vlastní sběratel po pořízení filmu nebo videa?

Hosté kulatého stolou jsou soukromá galeristka Katherine Kastner (HuntKastner), kurátorka a zástupkyně soukromé sbírky Marika Kupková (GALERIE TIC, Sbírka Marek), filmová produkční Dagmar Sedláčková (MasterFilm), festivalová dramaturgyně Andrea Slováková (Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, FAMU - Filmová a televizní fakulta AMU). Moderuje Martin Mazanec.

13:00–14:30 // Veřejné sbírky
Východiskem je zkušenost českých veřejných sbírkových institucí s pohyblivým obrazem ve fondech, které spravují – může například filmový archiv pečovat o výtvarné umění a mohou naopak muzea výtvarného umění pečovat o film? 

Hosté kulatého stolou jsou ředitelka sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze Milena Kalinovská, vedoucí oddělení digitalizace a nových médií Národní muzeum Katarína Gatialová, ředitel Národní filmový archiv Michal Bregant a vedoucí odboru volného umění a kurátor sbírky součastného umění Moravská galerie v Brně Ondřej Chrobák. Moderuje Matěj Strnad.

---

V době konání symposia lze v galerii rovněž zhlédnout:

1// Instalaci všech vítězných videí Jiných vizí z let 2007–2015
2// Práce všech umělců zastoupených v pásmech Jiné vize z let 2007–2015
3// Edice PAF

---

POHYBLIVÉ OBRAZY
(symposium k otázkám pohyblivého obrazu)
pátek 2. září 2016, 9:30–14:30

Galerie AMU, Hartigovský palác (vchod z průchodu do ul. Tržiště)
Malostranské náměstí 12, Praha 1

Více informací o této události...

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze