Nacházíte se zde: Úvod AMUOrganizační strukturaCentrum jazykové přípravy › Angličtina pro studenty AVU - základní informace, rozvrh (ZS 2017)

Angličtina pro studenty AVU - základní informace, rozvrh (ZS 2017)

1.  Základní informace o jazykových požadavcích na studenty AVU

2.  Uznávání jazykových předmětů

3.  Výuka dalších cizích jazyků

4.  Informace pro studenty doktorského studia

5.  Informace pro studenty 1. ročníku

6.  Rozvrh ZS 20171. Základní informace o jazykových požadavcích na studenty AVU

Všichni studenti AVU mají povinnost složit do 4. ročníku magisterského programu zkoušku z anglického jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Kurzy jsou v zimním semestru ukončeny zápočtem, v letním semestru zkouškou. Povinná docházka je min. 70% pro všechny kurzy.

V případě, že studenti prokáží znalost angličtiny na úrovni B1 dříve než ve 4. ročníku, mohou až do 4. ročníku zdarma pokračovat v navazujících kurzech anglického jazyka, nabízených CJP AMU.

 

Informace o zkoušce B1:

Zkouška se skládá z písemné (60%) a ústní (40%) části.

Písemná část zkoušky má formu testu, který obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část, případně poslech.

Podklady k ústní části (podklady student pošle nejpozději 5 dní před termínem zkoušky mailem zkoušejícímu):

 • 5-8 stran odborně zaměřeného textu, vztahujícího se ke studovanému oboru
 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis

  Ústní část zkoušky probíhá formou diskuze nad dodanými materiály.

  Podrobné informace o rozsahu zkoušky viz Průvodce magisterským studiem AVU 2017-18.

   

  2. Uznávání jazykových předmětů

  Základní podmínky pro uznávání jazykových předmětů v rámci magisterského studia naleznete zde.


  3. Výuka dalších cizích jazyků

  CJP AMU studentům AVU nabízí také výuku dalších jazyků - němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a češtiny pro cizince. Konkrétní nabídka se odvíjí od aktuálního semestru, viz sekce Předměty. Cena kurzu je 500 Kč za semestr.

  • Jazyková výuka v zimním semestru 2017 probíhá od 2. října do 22. prosince 2017.
  • Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 27. října v kanceláři CJP v kontaktních hodinách.
  • V případě odhlášení po 1. listopadu 2017 bude účtován storno poplatek ve výši 300 Kč.

   

  4. Informace pro studenty doktorského studia

  Studenti doktorského studia na AVU mají povinnost složit do konce 3. ročníku zkoušku z angličtiny na úrovni B2 - viz Průvodce doktorským studiem 2017-18. Požadavky na zkoušku a další důležité informace naleznete zde. Upozorňujeme, že příprava na zkoušku probíhá samostudiem; doporučujeme však, aby studenti před zkouškou zkonzultovali výběr svých materiálů s vyučujícími CJP. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na cjp@amu.cz.

   

  5. Informace pro studenty 1. ročníku

  Při zápisu do 1. ročníku jsou studenti na základě výsledků rozřazovacího testu rozděleni do skupin podle úrovní (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí). Rozdělení do jednotlivých skupin naleznete zde.


  Zimní semestr 2017 na AMU začíná v pondělí 2. 10. 2017.

  Níže naleznete rozvrh kurzů angličtiny pro magisterské studium pro letní semestr 2017:

  6. Rozvrh ZS 2017

  Ing. Karel Foustka

  • Pondělí 14.15-15.45 Angličtina – stř. pokročilí (4. roč.), učebna: 204*
  • Pondělí 16-17.30  Angličtina – mír.  pokr. (2. roč.), učebna: 204*

   

  PhDr. Zdeněk Král

  • Pondělí 13.30-15 Angličtina – střed. pokročilí (2. roč.), učebna: AVU 306
  • Pondělí 15.15-16.45 Angličtina – střed. pokročilí (3. roč.) , učebna: AVU 306
  • Středa 14.15-15.45 Angličtina – mír. pokročilí (1. roč.), učebna: 231*
  • Středa 16-17.30 Angličtina – střed. pokročilí (1. roč.), učebna: 231*

   

  PhDr. Štěpánka Párová

  • Středa 12.30-14 Angličtina – začátečníci (1. roč.), učebna: 204*

  * Učebny 204 a 231 se nacházejí na 1. patře Centra jazykové přípravy AMU, Malostranské nám. 12 (průchodem kolem vrátnice do objektu Tržiště 20).

  © 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze