Nacházíte se zde: Úvod AMUOrganizační struktura › Kolej a učební středisko

Kolej a učební středisko

Kolej a učební středisko

kolejAdresa:
Hradební 7, 110 00 Praha 1, (mapa)

Vedoucí zařízení:
Ing. František Petlach
email: frantisek.petlach@amu.cz
Telefon:
+420 234 244 581 - recepce
+420 234 244 582 - kancelář
Dopravní spojení:
Stanice tramvaje číslo 6,8,15,26 do stanice "Dlouhá třída" nebo metro B "Náměstí republiky"

Kolej je moderně rekonstruována do dvoupokojových a třípokojových „apartmánů“, k nimž vždy patří vlastní koupelna a WC.

Kolej také disponuje jedním 2 - lůžkovým pokojem  s bezbarierovým přístupem včetně zařízení , vhodným pro ubytování zdravotně a  tělesně postižených osob.

Všechny místnosti celé budovy jsou moderně vybavené, pokoje akusticky izolované, s připojením k internetu AMU. V suterénu jsou cvičné místnosti pro instrumentalisty, v podkrovních pokojích větší stoly pro scénografy, v přízemí místnost s počítačovým vybavením. Celkový počet pokojů je 71, lůžek 129. (Fotogalerie)

Ceny ubytování jsou stanoveny Dodatkem č.1 k výnosu rektora č. 8/2012.

Ubytovací smlouva

Žádost o ubytování projednejte se studijním oddělením Vaší fakulty.

Termíny a podmínky nastěhování studentů na kolej Hradební pro akademický rok 2017/18 (schváleno Poradou vedení dne 2.5.2017 )

Tzv. směrná čísla zůstávají stejná jako v minulých letech, tj. HAMU 64, DAMU 33, FAMU 32.

Termíny pro nastěhování studentů na kolej Hradební jsou sobota – 30.9.2017 a neděle – 1. 10. 2017 s tím, že konečný termín pro nastěhování je pátek 6. 10. 2017.

• Studenti, kterým byla přidělena kolej, jsou povinni uhradit nejpozději do 15. 9. 2017 tzv. rezervační poplatek ve výši 2.000 Kč na účet AMU č. 43-845870227/0100. Jako variabilní symbol uvede student datum narození ve formátu den, měsíc a rok, tj. DDMMRR a do zprávy pro příjemce uvede HRA mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ studenta.

• O takto uhrazený rezervační poplatek bude následně snížena výše kauce, kterou je povinen student uhradit v den nástupu na kolej při podpisu ubytovací smlouvy.

V případě, že student, který včas uhradil rezervační poplatek a na kolej ve stanovených termínech nenastoupí, uhrazený rezervační poplatek propadá ve prospěch AMU.

Nebude–li rezervační poplatek uhrazen v daném termínu, tj. nejpozději do 15. 9. 2017, ztrácí student nárok na ubytování na koleji AMU.

• Případná volná místa budou nabídnuta přednostně studentům programu Erasmus jednotlivých fakult prostřednictvím koordinátorů těchto pobytů, případně dalším zájemcům jiných VŠ, kteří si o kolej již zažádali nebo zažádají a uhradí obratem tzv. rezervační poplatek, který při nenastoupení na kolej rovněž propadá ve prospěch AMU.

• Případné dřívější nastěhování na kolej Hradební před výše uvedenými termíny je možné po předchozí písemné/emailové/dohodě s vedoucím koleje.

Ubytování studentů AMU v rámci tzv. letního provozu 2017 (v době prázdnin) je možné pouze po předchozí písemné dohodě s vedoucím koleje AMU.

  Přístup k vlastnímu účtu na koleji:

  Zde můžete kontrolovat stav svého účtu na Koleji v Hradební

  Rádi vás ubytujeme v letním období od 1.7. do 25.9. s možností zajištění snídaní či polopenze v přilehlé restauraci Haštalský dědek (http://hastalskydedek.cz/) , vzdálené 150 metrů od koleje AMU."


  Rezervace ubytování:

  tel.: 234 244 581

  email: ubytovani.kolej@amu.cz

  email: frantisek.petlach@amu.cz

  © 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze