Nacházíte se zde: Úvod AMUOrganizační struktura › UVS Beroun

Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun

Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun

Beroun_web.jpg

Adresa:
UVS AMU
Barrandova 30
266 01
Beroun 4 , (mapa)

Spravce:
Jiří ZAVADIL
e-mail: jiri.zavadil@hamu.cz

Telefon:
+420 234 244 585

UVS Beroun je účelové zařízení s celoškolní působností. Středisko je dislokačně rozčleněno na společně využívané prostory a prostory přidělené fakultám (katedrám/pracovištím) a dalším součástem AMU. Účel střediska, organizační a provozní zajištění jsou podrobně popsány v "Organizačním a provozním řádu UVS Beroun"

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze