Nacházíte se zde: Úvod AMU › Orgány AMU

Vedení AMU

Řídící orgány Akademie múzických umění v Praze
 • rektor:
  doc. Jan Hančil
  telefon:  +420 234 244 501
  fax: + 420 234 244 515
  e-mail: jan.hancil@amu.cz
 • prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality: 
  doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
  telefon:  +420 234 244  590 
  fax: + 420 234 244 515
  e-mail: daniela.jobertova@damu.cz
 • prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost:
  PhDr. Ingeborg Radok Žádná
  telefon:  +420 234 244  106
  fax: + 420 234 244 515
  email: ingeborg.radokzadna@hamu.cz
 • prorektor pro vědu, výzkum, PR a rozvoj:
  doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.
  telefon:  +420 234 244  505 
  fax: + 420 234 244 515
  email: filip.suchomel@famu.cz
 • adresa rektorátu:
  Akademie múzických umění v Praze
  Malostranské náměstí 12
  118 00 Praha 1
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze