Nacházíte se zde: Úvod AMU › Zákony

Zákony

FileZákon o vysokých školách
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), JAK VYPLÝVÁ ZE ZMĚN PROVEDENÝCH ZÁKONEM Č. 210/2000 SB., ZÁKONEM Č. 147/2001 SB., ZÁKONEM Č. 362/2003 SB., ZÁKONEM Č. 96/2004 SB., ZÁKONEM Č. 121/2004 SB. , ZÁKONEM Č. 436/2004 SB., ZÁKONEM Č. 473/2004 SB., ZÁKONEM Č. 562/2004 SB. , ZÁKONEM Č. 342/2005 SB., ZÁKONEM Č. 552/2005 SB., ZÁKONEM Č. 161/2006 SB., ZÁKONEM Č. 165/2006 SB., ZÁKONEM Č. 310/2006 SB. , ZÁKONEM Č. 624/2006 SB. , ZÁKONEM Č. 261/2007 SB. , ZÁKONEM Č. 296/2007 SB. , ZÁKONEM Č. 189/2008 SB. A ZÁKONEM Č. 110/2009 SB.
FileAktualizace zákona o vysokých školách ze dne 20. prosince 2005
Zákon 552/2005 Sb. , kterým se mění zákon 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
FileZákon o vysokých školách v platnosti od 1.9.2016
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze