Nacházíte se zde: Úvod ECTSÚdaje o instituci › Organizace akademického roku

Organizace akademického roku

Rektor každoročně vyhlašuje jednotný harmonogram akademického roku pro celou Akademii múzických umění v Praze.

Harmonogram akademického roku stanovuje začátek následujícího akademického roku, začátky jednotlivých semestrů, termíny zápisů předmětů, období prázdnin v jednotlivých semestrech a jiné důležité akce pořádané AMU v Praze.

Akademický rok se člení na zimní a letní semestr.

Výuka je organizována zpravidla v prezenční formě studia podle týdenních rozvrhů, pokud v rozhodnutí o akreditaci studijního programu není stanoveno jinak.

Děkani vyhlášují harmonogramy svých fakult. V nich upravují jednotlivé dílčí záležitosti organizace studia své fakulty včetně týdenních rozvrhů.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze