Nacházíte se zde: Úvod ECTSObecné informace pro studenty › Finanční podpora studentů

Finanční podpora studentů

Studentům AMU se přiznávají stipendia podle článku 3. Stipendijního řádu Akademie múzických umění v Praze (více na http://www.amu.cz/amu-1/rules-regulations/internal-rules-regulations/bursary-rules-and-regulations-1?set_language=en), který se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů § 91 a dále lze studentům veřejných vysokých škol poskytnout ubytovací stipendium podle výnosu MŠMT.

Zahraniční studenti mají různé možnosti získání stipendia ke studiu na AMU.

Mimořádně úspěšní zahraniční studenti akreditovaných oborů v anglickém jazyce můžou získat od druhého ročníku stipendium, které spočívá v redukci poplatku za studium.

Visegrad Scholarship Program umožňuje získat stipendium studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na 1-2 semestry ze zemí Albania (AL), Armenia (AM), Azerbaijan (AZ), Belarus (BY), Bosnia and Herzegovina (BA), Croatia (HR), the Czech Republic (CZ), Georgia (GE), Hungary (HU), Macedonia (MK), Moldova (MD), Montenegro (ME), Poland (PL), the Russian Federation (RU), Serbia (RS), Slovakia (SK) and Ukraine (UA) ke studiu do jmenovaných zemí. The same rules are applicable to Kosovar scholars.

http://www.visegradfund.org/scholarships.html

CEEPUS je středoevropský výměnný program pro vysokoškolské studium zaměřený na multilaterální regionální spolupráci.

http://www.ceepus.info/

Program AKTION nabízí spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti vědy a vzdělávání a podporuje realizaci společných výzkumných projektů a akademické výměny mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání v obou zemích.

http://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperation_mobility_grants_scholarships/aktionen_slovakia_czech_republic_hungary/EN/

J. William Fulbright Commission je mezinárodní organizace pro vzdělávací a vědecké výměny mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a informačních a poradenských služeb.

http://www.cies.org/Fulbright/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky každoročně nabízí stipendia pro cizí státní příslušníky na základě dvoustranných mezivládních dohod uzavřených s řadou zemí.

http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze