Nacházíte se zde: Úvod ECTSObecné informace pro studenty › Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

Centrum jazykové přípravy

Centrum jazykové přípravy vyučuje angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, ruštinu a češtinu pro mezinárodní studenty, kteří studují na AMU. Nabídka jazykových kurzů vychází z evropského referenčního rámce (ERR) a v názvech předmětů je obsažen kód standardizovaný v celé EU.
Z rozhodnutí vedení fakult musí všichni absolventi bakalářských programů dosáhnout v jednom světovém cizím jazyce úrovně B2. V magisterských programech je požadována znalost dalšího cizího jazyka na úrovni minimálně A2. U některých studijních oborů předepisuje studijní plán vyšší požadavky. Obory Hudební management HAMU a Divadelní produkce DAMU mají povinnost studia odborné angličtiny zaměřené na obchod a marketing. Pro studijní obor Operní zpěv je vedle požadavku na znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B2 povinný předmět Italština pro studijní obor zpěv.
Kurzy Češtiny pro mezinárodní studenty navštěvují studenti studující v českém i anglickém programu a studenti přijíždějící na AMU na stáž v rámci programu ERASMUS.
Centrum jazykové přípravy pořádá před začátkem akademického roku intenzívní kurz angličtiny pro studenty i zaměstnance ve školicím středisku AMU v Poněšicích a intenzívní kurz angličtiny pro studenty během zimního zkouškového období podle požadavků fakult.

Kompletní nabídka vyučovaných předmětů

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze