Nacházíte se zde: Úvod ECTSObecné informace pro studenty › Studovny, vzdělávací pomůcky

Studovny, vzdělávací pomůcky

Akademie múzických umění v Praze (AMU) se skládá ze tří fakult a dvou učebně výcvikových zařízení, jejichž vybavení pokrývá potřeby výuky, výzkumu a umělecké činnosti. Hlavní výukové objekty školy a kolej jsou umístěny přímo v centru historické části Prahy. Snadno dosažitelné jsou tak rozsáhlé zdroje všech knihoven a jiných kulturních, uměleckých a informačních institucí, sídlících v hlavním městě.

Informační zdroje jsou dostupné ve fakultních knihovnách a prostřednictvím počítačové sítě AMU všude na fakultách, v celoškolských zařízeních i na koleji.

Knihovnu AMU tvoří tři fakultní knihovny, které zajišťují informační zázemí pro specializovanou výuku, pro uměleckou i vědecko-výzkumnou činnost. Vzhledem k  zaměření školy více než polovinu knihovních fondů tvoří specializované typy dokumentů (tištěné hudebniny, audiovizuální dokumenty aj.).

Fakultní knihovny AMU poskytují tyto hlavní služby:

 • Absenční a prezenční výpůjčky (s možností vzdálené obsluhy uživatelského konta)
 • konzultace, reference, rešerše, informace
 • Studijní místa pro práci se speciálními dokumenty (poslechy, videoprojekce)
 • Počítačové studovny pro samostatnou práci
 • Přístup k oborovým elektronickým informačním zdrojům
 • Přístup k vystaveným dokumentům
 • Prodej skript pro studenty AMU
 • Instruktáže uživatelů

Elektronické katalogy všech knihoven jsou k dispozici na internetu.

Počítačové centrum AMU poskytuje tyto hlavní služby:

 • elektronické vedení studijní agendy, vzdálený personifikovaný online  přístup všem studentům a pedagogům
 • zabezpečený školní email, jako základní komunikační prostředek.
 • zabezpečený, dálkově přístupný datový prostor pro ukládání vlastních dat
 • možnost kopírování, tisku a skenování na volně přístupných samoobslužných multifunkčních strojích (prostřednictvím studentských průkazů s možností licence ISIC)
 • možnost samostatné práce a práce s informačními zdroji ve volně přístupných počítačových učebnách.
 • kabelové internetové přípojky ve všech pokojích na koleji
 • na všech fakultách, v knihovnách i v ostatních prostorech jsou v dostatečné míře oblasti pokryté WiFi signálem.
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze