Povodeň 2002

Jak povodeň zasáhla Knihovnu AMU

Knihovna DAMU
Sídlo divadlení fakulty v Karlově 26 bylo značně poškozeno vodou z kanalizace.
Knihovna DAMU bohužel také utrpěla velkou ztrátu: voda zcela zatopila její sklepní
depozitář, v němž bylo uloženo cca 8 000 jednotek odborné literatura, textů her, 1 700 diplomových prací, 5 000 svaků starých vázaných časopisů, cca 6 000 svazků skript určených k prodeji. Škoda na fondech je odhadnuta na 720 000 Kč, na skriptech na 500 000 Kč, poškozené byly regály za 174 000 Kč.
Knihovna hledá možnosti jak získat alespoň částečně náhrady za nejpotřebnější zničené materiály.

Knihovna FAMU
Podzemní dočasný prostor knihovny na Smetanově nábřeží byl vyplaven vodou z kanalizace a je nepoužitelný. Fondy však byly kompletně a včas vystěhovány, kritickou dobu přečkaly provizorně naskládané na podlaze kavárny Parnas.
Následně byly fondy přeloženy do přepravek a převezeny do náhradních prostor, které zapůjčily British Council na Národní třídě a Akademie věd depozitrář v Jenštějně. Zásluhu na organizaci a záchraně fondů má především vedoucí knihovny FAMU Mgr. Ambrožová a děkan FAMU Dr. Bregant. Dále při evakuavci pomáhali pedagogové a studenti FAMU a také pracovníci knihovny HAMU a pracovník civilní služby knihovny FAMU. Technické zařízení včas vystěhovali pracovníci Počítačového centra AMU. Knihovna všem velmi děkuje.

Knihovna HAMU zůstala naštěstí zcela ušetřena.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze