Nacházíte se zde: Úvod Info službyKnihovny AMUKnihovna HAMUFondy knihovny HAMU › Jak hledat dokumenty ve fondu

Jak hledat dokumenty z fondů knihovny HAMU

Jak hledat dokumenty z fondů knihovny HAMU

Knihovní fondy se postupně zpracovávají do elektronického katalogu. Jde o veliký objem práce a náročný dlouhodobý proces. Je třeba počítat s tím, že hudebniny nejsou v elektronickém katalogu zpracovány všechny a ty, které nenajdete v počítači, je třeba vyhledávat stále ještě v lístkových katalozích. Řada záznamů v elektronickém katalogu také obsahuje pouze základní údaje.

1. V elektronickém katalogu CARMEN, který je trvale přístupný odkudkoliv ze stránek AMU.

Vyhledávat lze podle různých kriterií (obecného druhu dokumentu, typů dokumentů, autorů, interpretů, názvů, obsazení, hudebních forem/žánrů, předmětových hesel, nakladatelů, apod.).

Elektronický katalog obsahuje záznamy:
- knih: zpracován je již celý fond, kompletní jsou záznamy knih získaných od roku 1993
- not: získaných od roku 1993 (úplné záznamy)
dále záznamy o starších hudebninách, celkem přes 55% fondu (zásuvky jsou v knihovně označené)
- absolventských prací: zpracován celý fond
- CD: zpracován celý fond
- LP desek: pouze evidenční záznamy, avšak s údaji o interpretech

Po nalezení  záznamu požadovaného dokumentu si zjistěte všechny signatury, které jsou uvedené a také, , zda je dokument na místě. Poté předejte službě své požadavky k vyřízení.

Vysokoškolské práce jsou přístupné
a) tištěné jen v knihovně podle platných předpisů
b) od r. 2006 v digitálnm repozitáři AMU v systému DSpace (
často včetně plných verzí).

2. Hledat lze také v klasických lístkových katalozích (pokud jste neuspěli v elektronickém katalogu):

Knihy: podle autora nebo podle předmětového hesla (v knihovně je tištěný seznam hesel)
Hudebniny: podle autora nebo podle některých kombinací nástrojového obsazení
LP desky: podle autora nebo podle hudební formy/druhu
CD : jen v elektronickém katalogu

3. Lístkové katalogy jsou přístupné v elektronické formě.
Vstup najdete přímo z elektronického katalogu pod názvem Lístkový katalog.
Můžete zde listovat jako zásuvkách, nelze v nich však vyhledávat podle podmínek.Opět si zjistěte všechny uvedené signatury a předejte požadavek službě.

říjen 2010

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze