Nacházíte se zde: Úvod Info službyKnihovny AMUKnihovna HAMUFondy knihovny HAMU › O fondech

O fondech

Fondy knihovny HAMU

Fondy knihovny HAMU jsou ve shodě s posláním Hudební fakulty AMU budovány s cílem
poskytovat v prvé řadě informace z oblasti vážné hudby a tanečního umění. Sestávají z hudebnin (všechny typy tištěných vydání včetně urtextů a rukopisných prácí absolventů), knih (obecné encyklopedie, hudební encyklopedie a encyklopedie dalších uměleckých oborů, monografie, práce z oborů hudební teorie, teorie tance, psychologie, pedagogiky, estetiky, interpretace a organologie, bibliografie, tematické soupisy děl, skripta ad.), diplomových prací, uchovávaných odborných periodik, fonotéky (CD, LP desky, DVD) a prozatím také malé videotéky.

Struktura a velikost fondů ke 31. 12. 2012:

16 933 knih o hudbě a vázaných hudebních časopisů
  3 514 vysokoškolských prací
72 155 tištěných hudebnin
18 891 LP desek
  4 355 CD
     355 DVD
        5 CD ROMů
        2 DVD ROMy


CELKEM 116 237 knihovních jednotek
Přírůstek knihovního fondu za rok 2012 byl 2 430 jednotek včetně darů.

Knihovna odebírala celkem 24 titulů periodik.

  • Seznam titulů odebíraných časopisů 

  • © 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze