Nacházíte se zde: Úvod Info službyKnihovny AMUKnihovna HAMUOnline katalog knihovny HAMU › O obsahu lístkových katalogů

O obsahu lístkových katalogů

Katalogy knihovny HAMU

V knihovně hudební fakulty jsou k dispozici tradiční lístkové katalogy, které se však od roku
1994 již nedoplňují. Některé dokumenty však prozatím jinak najít nelze, protože přepis
záznamů do elektronického katalogu není ukončen.


Katalog knih:
Katalog jmenný autorský
Katalog předmětový
Celý fond je již zpracován v elektronickém katalogu, je proto výhodnější hledat v něm, než v lístcích.


Katalog LP desek:
Katalog jmenný autorský
Katalog podle hudebních druhů - pouze torzo
Tento fond je kompletně elektronicky zpracován a to s rozpisem interpretů, pro hledání je tudíž
nejvýhodnější vyžívat elektronický katalog.


Katalog hudebnin:
Katalog jmenný autorský
Katalog podle nástrojového obsazení a kombinací
Cca 45% fondu hudebnin je zpracováno v elektronickém katalogu.

Diplomové práce a kompaktní disky - lze hledat pouze v elektronickém katalogu.


Jmenný lístkový katalog je kompletně převeden do digitalizované formy metodou scanování a lze jej využívat pro vyhledávání.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze