Nacházíte se zde: Úvod Info službyKnihovny AMUKnihovna HAMUPravidla pro uživatele › Jak se stát uživatelem

Komu je knihovna přístupná a jak se stát jejím uživatelem?

Knihovna HAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU, avšak podle svých kapacitních možností a podle pravidel stanovených Knihovním a výpůjčním řádem a jeho příslušnými Dodatky  je přístupná také veřejnosti.
Zájemce (pedagog a student AMU) o absenční půjčování může požádat o registraci v každé fakultní knihovně v rámci AMU. K tomu mu stačí průkaz AMU. Bude mu vždy přidělena kategorie uživatele, která určuje jeho konkrétní práva. Registrace je bezplatná.
Při registraci je třeba, aby se uživatel seznámil s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatky.Výpůjčních služeb ve stanoveném režimu (v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatkem) mohou využívat také spolupracující odborné instituce nebo odborní pracovníci, knihovna v takovém případě vystaví zvláštní průkaz.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze