Nacházíte se zde: Úvod Info službyKnihovny AMUKnihovna HAMU › Služby

Služby knihovny HAMU

Služby knihovny HAMU

Půjčování mimo knihovnu (až na výjimky uvedené v Dodatcích ke Knihovnímu řádu pouze
registrovaní uživatelé)

- knihy, skripta, hudebniny, zvukové dokumenty

Prezenční studium: (podle kapacitních možností knihovny pro všechny zájemce)
- časopisy, noviny, encyklopedie a slovníky a další knihy i z příručního fondu, hudebniny, zvukové záznamy, videokazety, vysokoškolské kvalifikační práce

Vysokoškolské kvalifikační práce jsou dostupné také – v případě autorem údělených oprávnění – v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace

Prezenční poslech, prezenční videoprojekce
Prezenční poslech a prezenční videoprojekci poskytuje knihovna všem zájemcům. Nesmí však poskytovat kopie zvukových záznamů a videozáznamů.

Kopírování tisk, skenování:
Pro kopírování, tisk a skenování je třeba využít samoobslužného stroje v Počítačovém centru AMU na rektorátě. Platba se provádí prostřednictvím identifikačního průkazu  (studenta či zaměstnance) v dobíjecím bankomatu , který je umístěn  v přízemí v budově rektorátu AMU.

Informace a návod ke kopírování, skenování a tisku

Návod na prodloužení svých výpůjček po internetu

Ve smyslu Autorského zákona upozorňuje knihovna na zákaz kopírování z partitur.

Další služby:
referenční, informační, informace o oborových informačních zdrojích interních i externích na objednávku: konzultace, rešerše, případně bibliografie a anotace

Možnost samostatné práce s výpočetní technikou - do sítě mají přístup pouze studenti a zaměstnanci AMU.

Prodej skript pro studenty HAMU a ostatní zájemce zajišťuje prodejna v objektu fakulty a Nakladatelství AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze