Nacházíte se zde: Úvod Info službyKnihovny AMU › Knihovna HAMU
Knihovna HAMU

Knihovna HAMU

Aktuality
Změny v otevírací době, pozvánky na akce, semináře apod.
Kontakty
Adresa knihovny, telefonní spojení, e-mail
Online katalog knihovny HAMU
Vstup do katalogu, návody na vyhledávání, prodlužování výpůjček...
Fondy knihovny HAMU
Základní informace o fondech Knihovny HAMU
Databáze
Databáze Grove Music Online, Music Online, Naxos Music Library jsou přístupné z adresy http://www.amu.cz/cs/info-sluzby/knihovny-amu/databaze
Otevírací doba
Otevírací doba knihovny, konzultační hodiny - Kyliánovo taneční centrum a knihovna, konzultační hodiny k VŠKP
Služby
Časopisy
Pravidla pro uživatele
Pro první ročníky
Volně dostupné hudební e-zdroje
Historie knihovny
Knihovní rada HAMU
Výroční zprávy
Výroční zprávy z let: 2010, 2011, 2012 a 2013
Statistiky
Jak správně psát závěrečné práce
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze