Nacházíte se zde: Úvod Info službyKnihovny AMU › Užitečné registry VŠKP

Užitečné registry VŠKP

THESES.CZ
Theses.cz je registr kvalifikačních prací, které vznikly na českých vysokých školách. Zároveň slouží také jako systém na odhalování plagiátů. Návody najdete přímo na stránkách projektu Masarykovy univerzity, který tento systém provozuje.
Národní úložiště šedé literatury
NÚŠL je názve systému, v němž Národní technická knihovna shromažďuje záznamy i plné texty šedé literatury z produkce České republiky. Také AMU do něj předává záznamy, avšak nikoliv plné texty VŠKP.
DART-Europe E-theses Portal
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze