Nacházíte se zde: Úvod Info službyPočítačové centrumNávody › Jak si vytvořit vlastní webovou stránku

Jak si vytvořit vlastní webovou stránku

Návod, jak si na serveru AMU vytvořit vlastní webovou schránku s možností zebezpečení vybraných složek heslem.

Soubory určené k publikaci na tomto webu musí být uloženy ve složce I:\public_html\...
Z internetu bude tato stránka přístupná na adrese: http://portal.amu.cz/~uzivatel
Příklad: http://portal.amu.cz/~noviko09

 

 

(znak ~ vytvoříme buď stiskem kláves pravý ALT + 1 (jednička na normální klavesnici, nikoli na numerické), nebo držet levý ALT a napsat 126 na numerické klávesnici).
Přístup do některých složek můžete chránit jménem a heslem.

Prvním krokem je vytvoření složky "public_html" na disku I: , nejlépe na počítači v některém z objektů AMU. Výsledná struktura musí vypadat takto:


Public HTML Obrázek

 

Do takto vzniklé složky I:\public_html umístěte soubory, eventuálně další složky a podsložky se soubory, které chcete publikovat. Pokud nechcete, aby se Vaše stránka nezobrazovala pouze jako seznamsouborů, umístěte do adresáře soubor "index.html" a jeho obsah se zobrazí místo seznamu souborů. Pokud nechcete přístup chránit, je stránka hotova.

Omezení přístupu k Vaší stránce:
(pokud bude následující návod pro Vás příliš komplikovaný, požádejte o pomoc v Počítačovém centru AMU, nebo pomocí služby HelpDesk)

Všechny soubory umístěné na Vaší webové stránce jsou automaticky veřejné. Vybrané adresáře však můžete skrýt a chránit jménem a heslem. Do příslušného adresáře umístěte soubor s názvem ".htaccess" (tečka na začátku názvu souboru je důležitá!). Složka potom nebude z internetu vidět, ale pomocí jména a hesla zpřístupníte její obsah.

Struktura souboru je následující:
AuthType Basic
AuthName "Zadejte jmeno a heslo"
AuthPlainUserFile home:/chvalar/test
Require valid-user

AuthType Basic - povinný řádek - neměňte jej
AuthName "Zadejte jmeno a heslo" - nadpis nad okénkem se jménem a heslem
AuthPlainUserFile home:/uzivatel/.heslo - umístění souboru .heslo ve kterém je jméno a heslo (název souboru i umístění můžete měnit, jméno však musí začínat tečkou)
Require valid-user - povinný řádek - neměňte jej

 

 

 

 

 

 

Struktura souboru ".heslo" je jednoduchá, obsahuje pouze dvě slova oddělená dvojtečkou jmeno:heslo
Příklad:
famu:fotka

Každá chráněná složka musí obsahovat vlastní soubor ".htaccess". (název neměňte). Ke každému souboru ".htaccess" musí existovat soubor typu ".heslo" uložený dle AuthPlainUserFile.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme umístit soubory s hesly (.heslo, .pass, .cosi apod.) do složky vytvořené ve Vašem domácím adresáři, tj. na I., například ve složce "pristupy".

Příklad:
Uživatel s loginem ONOVAK5 vytvoří ve své složce I složku "pristupy" a do ní umístí soubor s heslem .web. Příslušná řádka v souboru .htaccess pak je
AuthPlainUserFile home:/onovak5/pristupy/.web

Oba soubory si můžete stáhnout z adresy:

www.amu.cz/download/public_html.zip

Upravte je podle svých potřeb v libovolném editoru a vložte do příslušných složek.

Pro zpřístupnění souborů oprávněným osobám nyní stačí sdělit jim úplnou cestu k souborům (např. http://portal.amu.cz/~chvalar/foto

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze