Nacházíte se zde: Úvod Info službyPočítačové centrumStudijní informační systém - KOS › Individuální zpráva pro uchazeče

Individuální zpráva pro uchazeče

V případě, že nepostačuje nabídky číselník "Zpráva pro uchazeče", je možné vložit vybranému uchazeči individální zprávu.

Individuální zprávu lze vložit do poležky "Indidiviální zpr., viz. obrázek:

Ve formuláři přihlášky ke studium je možné vložit individuální zprávu pro uchazeče

 

Individuální zpráva se zobrazuje přednostně místo "Zprávy pro uchazeče".

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze