Nostrifikace

FileFormulář_žádost o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice
Uznávání zahraničního vzdělání v ČR, tzv. "Nostrifikace"
Tzv. "nostrifikace" je proces uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nebo jeho části) a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice.
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze