Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro studijní záležitosti a zajišťování kvalityZákladní požadavky znalosti jazyků na AMU v Praze › Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na AMU

Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na AMU

Zkoušku z cizího jazyka (angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština nebo ruština) je možno uznat pouze na základě jazykového certifikátu nebo studia na jiné VŠ.

Případné uznání předmětu není samozřejmostí, kterou si student může nárokovat: vždy záleží na doporučení odborného pracoviště (v případě cizích jazyků Centra jazykové přípravy), a konečném rozhodnutí studijního proděkana.

Posuzování žádostí o uznání jazykových předmětů probíhá v době od začátku zápisu předmětů do ukončení změn v zápisu předmětů. Tuto agendu vyřizují všichni učitelé, avšak výhradně během konzultačních hodin.

DŮLEŽITÉ – Student si nezapisuje žádný předmět, ten mu bude zapsán jen v případě kladného vyřízení žádosti!

1. Uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu

Student předloží ověřenou kopii certifikátu a vyplněnou žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách CJP – Dokumenty a formuláře).

Materiály je možné nechat na sekretariátě CJP nebo poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

CJP žádost posoudí a odešle na studijní oddělení příslušné fakulty, které předmět zapíše do iKOSu, případně zadá hodnocení.

  • Platnost certifikátů na úrovni A2 – nejvýše 2 roky
  • Platnost certifikátů na úrovni B1 – nejvýše 3 roky
  • Platnost certifikátů na úrovni B2 – nejvýše 5 let
  • Platnost certifikátů na úrovni C1 a C2 – neomezeně

 

Upozorňujeme studenty, že vzhledem k obecnému charakteru jazykových certifikátů je vždy vyžadováno přezkoušení s důrazem na odbornou terminologii daného studijního oboru.

POZORZákladní státní zkouška ani obecná maturitní zkouška se neuznává ani v rámci druhého cizího jazyka!!

2. Uznávání předmětů na základě absolvování předmětů na jiné VŠ

Student vyplní žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách CJP – Dokumenty a formuláře).

K žádosti připojí doklad o absolvování předmětu (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu) a potvrzení o úrovni jazyka podle CEFR. Bez tohoto potvrzení nelze žádost uznat. Od doby vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.

Materiály je možné nechat na sekretariátě CJP nebo poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

CJP žádost posoudí a odešle na studijní oddělení příslušné fakulty, které předmět studentovi zapíše do iKOSu, případně zadá hodnocení.

Jazykové předměty, absolvované v rámci studia na JAMU či zahraničních VŠ uměleckého zaměření (např. VŠMÚ), jsou uznávány rozhodnutím studijního proděkana příslušné fakulty.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze