Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro studijní záležitosti a zajišťování kvalityZákladní požadavky znalosti jazyků na AMU v Praze › Základní požadavky znalosti jazyků na AMU v Praze

Základní požadavky znalosti jazyků na AMU v Praze

soubor ve formátu .pdf zde

Bakalářské studium

Student v bakalářském programu musí prokázat znalost jednoho cizího jazyka (DAMU, HAMU – do konce 4. semestru, FAMU – do konce 5. semestru) na úrovni B1 podle SERR a získat 6 kreditů za jazykové předměty (oborové výjimky- viz studijní plány na webu jednotlivých fakult).

Pokud student prokáže dostatečnou jazykovou znalost již při zápisu do studia (výsledek rozřazovacího testu, zkouška z jazyka z jiné VŠ či jazykový certifikát), může požádat CJP o zapsání předmětu 702SxZB1 Souhrnná zkouška z cizího jazyka B1. Předmět má hodnotu 6 kreditů, student složí závěrečnou zkoušku v zimním či letním zkouškovém období 1. ročníku bakalářského studia.

Magisterské studium

Student v magisterském programu musí do konce 2. semestru prokázat znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B2 podle SERR a získat 3 kredity za jazykové předměty.

Pokud student dosáhl úrovně B2 v předchozím studiu (bakalářském či magisterském) na AMU či JAMU a tuto skutečnost prokazatelně doloží, může si požádat o uznání předmětu příslušným studijním proděkanem. Ostatní cizí jazyky si student může zapisovat v 1. – 4. semestru magisterského studia v rámci volitelných předmětů.

Doktorské studium

Student musí během doktorského studia prokázat znalost dvou cizích jazyků. První cizí jazyk student prokáže na úrovni B2 podle SERR, druhý cizí jazyk na úrovni A1 podle SERR (HAMU), resp. A2 podle SERR (DAMU a FAMU).

První cizí jazyk

Vstupní úroveň je B2. Některé studijní obory požadují přijímací zkoušku z prvního cizího jazyka. V případě, že žadatel předloží studijnímu proděkanovi certifikát o absolvování požadované úrovně, studijní proděkan mu může přijímací zkoušku uznat, jako absolvovanou. Seznam uchazečů, kteří neprokáží znalost jazyka na úrovni B2 a musí přijímací zkoušku absolvovat, zašle studijní oddělení fakulty Centru jazykové přípravy s žádostí o vyzkoušení minimálně měsíc před přijímacím řízením do doktorského studia. Termíny přijímacích zkoušek z jazyka budou stanoveny po dohodě s CJP, vždy bude jeden hlavní termín a jeden náhradní.

Výstupní úroveň je B2. Závěrečná zkouška osvědčí schopnost studenta v doktorském stupni prezentovat svoji odbornost (profesní životopis) a odbornou problematiku v příslušném jazyce, diskutovat o doktorské práci, prokázat jazykovou schopnost na připraveném odborném originálním textu v příslušném jazyce v rozsahu 20 stran, kdy zkušební komise na místě prověří jazykovou vybavenost studenta interpretací a/nebo překladem vybraných částí. Termíny zkoušek z prvního cizího jazyka pro studenty doktorského studia jsou zveřejňovány na webu CJP v průběhu zimního semestru.  Studenti mají povinnost zkoušku absolvovat dle individuálních studijních plánů (viz požadavky jednotlivých fakult), popřípadě před přihlášením k státní doktorské zkoušce.

Druhý cizí jazyk

Přijímací zkouška z druhého cizího jazyka není v doktorském programu vyžadována. Výstupní úroveň: DAMU a FAMU vyžaduje úroveň A2, HAMU vyžaduje úroveň A1.   Zkoušky se konají ve stejných termínech, jako zkoušky z prvního cizího jazyka.

Pro studenty doktorských oborů na DAMU do  imatrikulačního ročníku  2014/2015 (včetně) platí podmínky, které byly stanoveny na začátku jejich studia.

Upozorňujeme, že studijní systém KOS neumožní studentům, aby se k doktorské zkoušce přihlásili, pokud nebudou mít uzavřeny všechny své studijní povinnosti, tj. včetně obou zkoušek z cizího jazyka.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze