Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Aktivita MOBILITY

Aktivita MOBILITY

Program MOBILITY slouží k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v ČR a ve státech, s nimiž má ČR uzavřenu smlouvu o vědeckotechnické spolupráci. Jedná se o tyto země: Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Slovinsko. Garantem tohoto programu je na české straně MŠMT.

Výzkumné projekty jsou zpravidla dvouleté a lze je opakovat nejvýše třikrát. Návrh společného výzkumného projektu musí být obvykle předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v partnerském státě. Finanční podporu obdrží česká část řešitelského týmu na úhradu cesty do partnerské země a na úhradu nákladů na pobyt zahraničního partnera v ČR. V případě partnerské země je struktura financování stejná.

Standardně jsou v rámci aktivity MOBILITY podporovány:

  • pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
  • pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

MŠMT poskytuje na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o výši:

  • 100.000,- Kč/rok, tj. 200.000,- Kč na celou dobu řešení v případě spolupráce s evropskými státy;
  • 160.000,- Kč/rok, tj. 320.000,- Kč na celou dobu řešení v případě spolupráce s mimoevropskými státy.

V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného  výzkumného projektu.

Každoročně je vyhlašována výzva na podávání společených výzkumných projektů pouze s některými z uvedených zemí.

Podrobnosti zde a dále sledujte prosím informace uvedené přímo u jednotlivých zemí a programů, podmínky se mírně liší.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze