Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Bilaterární fond na národní úrovni

Bilaterární fond na národní úrovni

Bilaterální fond na národní úrovní je prvním z programů tzv. Norského fondu a Fondu EHP. Výzva pro podávání žádostí je bude otevřena od 21. 1. 2013 do 31. 12. 2014 nebo do vyčerpání finančních prostředků; žádosti lze předkládat průběžně.

Fond byl byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů. Fond není určen k financování projektů, nýbrž k finanční podpoře širších iniciativ a informačních aktivit, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, s cílem připravit nebo posílit základnu pro existující či budoucí bilaterální spolupráci.

Iniciativy mohou být následujícího charakteru:

  • studijní a pracovní cesty, návštěvy a setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe
  • bilaterální setkání, workshopy, semináře
  • konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů
  • podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci pomoci a donorskými státy
  • prezentační, propagační inciativy k posílení bilaterálních partnerství

Maximální výše grantu je 372.000 Kč a peníze se vždy proplácí zpětně ve výši 100 % vynaložených způsobilých výdajů.

Podrobnosti zde.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze