Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Český hudební fond

Český hudební fond

Nadace Český hudební fond (NČHF) poskytuje v souladu se svým posláním příspěvky právnickým a fyzickým osobám, které jsou činné v oblasti české hudební kultury. Nadace poskytuje v souladu se svým posláním finanční prostředky určené pro:

a) podporu aktivit, jež z hlediska české hudební kultury pokládá za významné, nezastupitelné a jinými způsoby obtížně financovatelné

b) umožnění vzniku a realizace nových hudebních děl a interpretačních, muzikologických, publicistických, vzdělávacích a pořadatelských počinů

c) studijní stipendia a příspěvky pro mladé a začínající autory, interprety a hudební vědce

NČHF rozděluje dva druhy nadačních příspěvků:

1. Příspěvky udělované prostřednictvím grantového řízení, vyhlašovaného každoročně s uzávěrkou podání žádostí zpravidla k 31. 3.
Příspěvky jsou určeny na podporu konkrétních projektů v oblasti skladatelské, interpretační a muzikologické. Pro každou oblast jsou vypisovány tematické okruhy a přesné podmínky. Prioritou je podpora soudobé české hudby, za niž je považována tvorba vzniklá od druhé poloviny 20. století do současnosti.

2. Příspěvky udělované prostřednictvím výběrového řízení, vyhlašovaného každoročně s uzávěrkou podání žádostí k 31. 3. a 30. 9.
Příspěvky jsou určeny na podporu hudebních festivalů, interpretačních a skladatelských soutěží a kursů, koncertních cyklů, koncertní činnosti Kruhu přátel hudby (uzávěrka 30. 9.), SŠ a VŠ studia hudby atd. Do podzimního termínu výběrového řízení již nejsou přijímány projekty, na které bylo v jarním (ev. zvláštním) termínu téhož roku vypsáno grantové řízení.

 

Více informací zde.

Informace o aktuálně podpořených projektech na AMU naleznete v modulu Granty a projekty v systému Verso: https://verso.amu.cz/.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze