Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Dedikace v knize / časopise

Dedikace v knize / časopise

Česky: Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "xxx" podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce xxx.

Anglicky: This report/book/publication was written at the Academy of Preforming Arts in Prague as part of the project "xxx" with the support of the Institutional Endowment for the Long Term Conceptual Development of Research Institutes, as provided by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic in the year xxx.

Uvádění dedikace je u tohoto typu podpory povinné. Výše uvedená formulace je doporučená, není nutné držet se doslovného znění. Časopisy mívají obvykle pro dedikace vyhrazené místo a mohou mít doporučený formát. U monografií se dedikace uvádějí v tzv. autorské tiráži (impressum) na první sudé straně za titulem.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze