Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky

GA ČR je nezávislá státní instituce, která poskytuje účelovou podporu na řešení těchto typů grantových projektů:

  • standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum,
  • juniorské grantové projekty, které jsou určeny pro podporu projektů základního výzkumu studentů doktorského studia se zřetelem na posílení mezinárodní spolupráce realizované výměnou pracovníků,
  • mezinárodní grantové projekty, které jsou zaměřeny na podporu projektů základního výzkumu na základě bilaterálních dohod GA ČR s různými zahraničními grantovými institucemi,
  • projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které jsou zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR.

Ročně se o granty GA ČR uchází kolem 3000 navrhovatelů, z nichž zhruba jedna čtvrtina grant získá.

AKTUÁLNÍ VÝZVY:

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních grantových projektů

Více informací na: www.gacr.cz

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze