Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Harmonogram výzev

Harmonogram výzev

 

Harmonogram uvádí termíny pro podávání žádostí určené jednotlivými poskytovateli dotací. Při podávání žádostí, u nichž je hlavním žadatelem AMU, se prosím řiďte interním termínem stanoveným Oddělením pro vědu, výzkum a projekty (je vždy uveden v informačním emailu).


Srpen 2017

21. 8. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia Hlávkovy nadace.
31. 8. uzávěrka pro podávání žádostí o nadační příspěvek Nadace Leoše Janáčka pro 4. čtvrtletí roku 2017.  

Září 2017

Vyhlášení Projektové soutěže AMU a Studentské grantové soutěže AMU
1. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o Malé granty Visegrádského fondu.
8. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o cestovní stipendia pro vědecké pracovníky z prostředků Nadace Českého literárního fondu.
10. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o Grant Husovy nadace a Stipendium Husovy nadace.
10. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o umělecké rezidence v oblasti audiovize Visegrádského fondu pro rok 2017.

11. 9. uzávěrka pro podávání žádostí na podporu zahraničních kontaktů jednotlivců v rámci krátkodobé mobility (prostředkuje Divadelní ústav).

11. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o podporu na cesty do zahraničí GO AND SEE (vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav)
15. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o Standardní granty Visegrádského fondu.
15. 9. uzávěrka pro podávání žádostí o podporu česko-rakouských projektů programu AKTION.
30. 9. (předpoklad) uzávěrka grantového řízení MK na podporu profesionálního umění.
30. 9. (předpoklad) uzávěrka grantového řízení MK na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí.
30. 9. (předpoklad) uzávěrka podpory projektů Česko-polského fóra.

Říjen 2017

1. 10. uzávěrka pro podávání žádostí o umělecké rezidence v oblasti performativního umění Visegrádského fondu.
1. 10. uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na rok 2017 Nadace Bohuslava Martinů.
5. 10. uzávěrka pro Program Evropské unie Kreativní Evropa - projekty evropské spolupráce.
5. 10. uzávěrka pro program Kreativní Evropa: Evropské platformy
16. 10. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia Hlávkovy nadace.
18. 10. (předpoklad) uzávěrka výzvy Státního fondu kinematografie v dotačním okruhu 6 (publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy) a 8 (vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie).
27. 10. (předpoklad) uzávěrka výzvy Státního fondu kinematografie v dotačním okruhu 2 (výroba českého dokumentárního filmu) a 5 (celoroční činnost institucí a propagace dobrého jména české kinematografie).
31. 10 (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o dotaci poskytovanou Odborem médií a audiovize MK v oblasti kinematografie a médií.
31. 10. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o dotaci MK v oblasti literatury.
31. 10. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia programu AKTION (Rakousko) pro studenty a VŠ učitele do 35 let.

Listopad 2017

15. 11. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o Institucionální partnerství programu SCOPES.

30. 11.  uzávěrka pro podávání žádostí o nadační příspěvek Nadace Leoše Janáčka pro 1. čtvrtletí roku 2016.

30. 11. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia programu AKTION pro VŠ učitele do 60 let.
30. 11. uzávěrka pro podávání žádostí o podporu česko-rakouských projektů programu AKTION.

Prosinec 2017

1. 12. uzávěrka pro podávání žádostí o malé granty Visegrádského fondu.
4. 12. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia Hlávkovy nadace.

Leden 2017

15. 1. uzávěrka pro podávání Závěrečných zpráv o řešení projektů Studentské grantové soutěže AMU 2017.
22. 1. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o grant v oblasti kultury MČ Praha 1.
31. 1. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendium Visegrádského fondu.
31. 1. uzávěrka přihlášek pro Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty.
31. 1. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádosti o grant Nadace pro současné umění Praha.
31. 1. termín pro odevzdání Průběžných a Závěrečných zpráv Projektové soutěže AMU.

Únor 2017

6. 2. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia Hlávkovy nadace.
27. 2. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí na podporu zahraničních kontaktů jednotlivců v rámci krátkodobé mobility (prostředkuje Divadelní ústav).
29. 2. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek Nadace Život umělce.
29. 2. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek Nadace Českého literárního fondu.

28. 2. uzávěrka pro podávání žádostí o nadační příspěvek Nadace Leoše Janáčka pro 2. čtvrtletí roku 2016.

29. 2. potvrzení výše prostředků přidělených projektům přijatým k financování v Projektové soutěži AMU.

Březen 2017

1. 3.  uzávěrka pro podávání žádostí o malé granty Visegrádského fondu.
15. 3. uzávěrka pro podávání žádostí o Standardní granty Visegrádského fondu.
15. 3. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia programu AKTION (Rakousko) pro studenty a VŠ učitele do 35 let.
15. 3. uzávěrka pro podávání žádostí o habilitační stipendia programu AKTION pro postdoktorandy.
29. 3. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o cestovní stipendia vědeckých pracovníků poskytovaná Českým literárním fondem.
31. 3. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek Nadace Českého hudebního fondu.
31. 3. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o standardní, mezinárodní a juniorské projekty GAČR

Duben 2017

1. 4.  uzávěrka druhého kola grantového řízení MK na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí.
6. 4. uzávěrka pro program Kreativní Evropa: Evropské platformy
10. 4. uzávěrka pro podávání žádostí o grant Visegrádského strategického programu.
15. 4. uzávěrka pro podávání žádostí o podporu česko-rakouských projektů programu AKTION.
15. 4. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia programu AKTION pro VŠ učitele do 60 let.
28. 4. uzávěrka pro podávání žádostí o nadační příspěvek Nadace Život umělce
30. 4. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia Hlávkovy nadace.

Květen 2017

2. 5. uzávěrka pro podání přihlášky do veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2018 až 2022 NAKI II
27. 5. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o grant MHMP v oblasti kultury.
31. 5. uzávěrka pro podávání žádostí o nadační příspěvek Nadace Leoše Janáčka pro 3. čtvrtletí roku 2017.  

Červen 2017

1. 6. uzávěrka pro podávání žádostí o malé granty Visegrádského fondu.
1. 6. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek Nadace Bohuslava Martinů.
7. 6. uzávěrka pro podávání žádostí o grant MHMP v oblasti kultury.
12. 6. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia Hlávkovy nadace.
14.6. Galerie FaVU vypisuje výzvu k podávání výstavních projektů umělců a kurátorů do 35 let pro rok 2018 přihlášky a více informací na Open Call Galerie FaVU

Červenec 2017

31. 7. uzávěrka pro podávání žádostí o nadační příspěvek Nadace Život umělce.                                             

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze