Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Hlávkova nadace

Hlávkova nadace

Správní rada nadace poskytuje příspěvky na vědeckou, literární a uměleckou činnost výhradně formou stipendií (nelze žádat za instituci). Žadateli mohou být jednotlivci působící na veřejných vysokých školách a dalších institucích v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a na Akademii věd České republiky. Ucházet se mohou o stipendia cestovní, vědecká nebo umělecká:

  • Cestovní stipendium je určeno: (1) studentům a mladým vědeckým pracovníkům do věku 33 let při dlouhodobých odborných pobytech v zahraničí či aktivní účasti na vědeckých konferencích; (2) studentům a mladým umělcům do věku 33 let při účasti na významných soutěžích a dlouhodobých tvůrčích pobytech, žádost o cestovní stipendium musí být podána před odjezdem do zahraničí.
  • Vědecké a umělecké stipendium je určeno pro přípravu realizace významného vědeckého nebo uměleckého záměru, především pro výrazně talentované a tvůrčí invencí disponované studenty a mladé začínající vědecké pracovníky a umělce (do pěti let po absolvování vysoké školy, maximálně do věku 33 let).
  • Ve výjimečných případech může správní rada Nadání, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni. Žádost musí obsahovat prohlášení, že student neprovádí podnikatelskou činnost a není v zaměstnaneckém poměru.
  • V souladu s posláním Nadace může správní rada v odůvodněných případech poskytnout vynikajícím vysokoškolským studentům sociální studijní stipendium.


Další podrobnosti zde.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze