Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › MHMP - Granty v oblasti kultury a umění

MHMP - Granty v oblasti kultury a umění

MHMP vyhlašuje každoročně grantovou soutěž v těchto kategoriích a oblastech:

1. Víceleté granty na podporu kontinuální činnosti uměleckých a kulturních subjektů či akcí (max. 4letý grant);
2. Jednoleté granty na financování celoroční činnosti či jednorázového uměleckého projektu v kategorii do 200.000 Kč a nad  200.000 Kč. Do této skupiny patří i žádosti začínajících umělců, projekty na podporu neprofesionálního umění na území HMP, významné projekty jednorázového charakteru, zahraniční reprezentace hl. m. Prahy a mezinárodní projekty konané na území hlavního města.
Granty jsou poskytovány maximálně do výše vyrovnaného rozpočtu.

Žádosti jsou přijímány v rámci následujících oborů:
a) divadlo
b) hudba
c) tanec a nonverbální umění
d) výtvarné umění, fotografie a nová média
e) literatura (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností)
f) audiovizuální umění (film a video)
g) ostatní

Počínaje výběrovým řízením pro dotace na rok 2014 byl posunut termín odevzdávání žádostí na duben předcházejícího roku. Více informací zde.

Informace o aktuálně podpořených projektech na AMU naleznete v modulu Granty a projekty v systému Verso: https://verso.amu.cz/.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze