Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › MK - Odbor médií a audiovize: oblast kinematografie a médií

MK - Odbor médií a audiovize: oblast kinematografie a médií

Dotace udělované odborem médií a audiovize MK v oblasti kinematografie a médií jsou poskytovány v těchto okruzích:
1. Festivaly, přehlídky a výstavy v oblasti kinematografie a médií
Dotace je určena organizátorům festivalů, přehlídek a výstav veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci mediální a audiovizuální tvorby.
2. Vzdělávání pro filmové profesionály a studenty filmových škol
Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů a školení šířících odborné znalosti z oblasti médií, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.
3. Odborná periodika a neperiodické publikace
Dotace je určena vydavatelům periodických i neperiodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
4. Výchova k mediální gramotnosti
Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím.
5. Projekty propagující českou kinematografii, audiovizuální a mediální oblast v zahraničí
Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou audiovizuální tvorbu v zahraničí.

Více informací zde.

Uzávěrka pro podávání žádostí bývá obvykle k 31. 10. předcházejícího roku.

Informace o aktuálně podpořených projektech na AMU naleznete v modulu Granty a projekty v systému Verso: https://verso.amu.cz/.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze