Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Česko-norský výzkumný program

Česko-norský výzkumný program

VÝZVA JE OTEVŘENA DO 3. 2. 2014.

Aktuální informace, včetně formulářů, jsou dostupné zde.

 

Obecné informace 

Česko-norský výzkumný program je jedním z programů tzv. Norských fondů (program CZ09). Očekává se, že v tomto programu bude rozděleno celkem 13.088.235 EUR (80% dotace hradí Norské fondy, 20% MŠMT).  maximální doba řešení projektu je 36 měsíců, výše dotace se bude pohybovat v rozmezí 100.000 EUR až 1.000.000 EUR a bude pokrývat až 100% uznatelných nákladů u základního výzkumu (a je-li žadatelem veřejná univerzita, až 100% uznatelných nákladů i u aplikovaného a experimentálního výzkumu).

Účastníci

Na každém projektu musí participovat alespoň jeden účastník z české strany a alespoň jeden účastník z norské strany; účastníky mohou být jak výzkumné organizace, tak malé a střední podniky s výzkumnou organizací spolupracující. Spolupráci s konkrétním norským partnerem si lze domluvit individuálně, případně využít k jeho vyhledání tuto databázi: http://www.forskningsradet.no/en/Partner_search_database/1253981564483. Jejím prostřednictvím lze zájem o spolupráci rovněž inzerovat. Kromě toho lze o zprostředkování spolupráce požádat Technologické centrum AV ČR, které nabízí zdarma pomoc při hledání norských partnerů – kontakt je Mgr. Jana Macounová, tel. 234 006 140,  601 570 263, macounova@tc.cz.

Předpokládaná kritéria hodnocení a výstupy projektů

Předpokládá se, že projekty budou muset splňovat následující kritéria: zapojení studentů doktorského studia, genderově vyrovnaný badatelský tým, zapojení badatelů vracejících se z rodičovské dovolené, podpora mobility mladých badatelů a navázání dlouhodobé spolupráce s norskými institucemi. Očekávanými výstupy programu budou zejména výsledky v kategorii publikace, tedy zejména článek v odborném periodiku a výsledky v oblasti aplikovaných výstupů.

Podrobnější informace na stránkách MŠMT zde, na stránkách MF zde a na stránkách The Research Council of Norway zde

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze