Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › MK - Program NAKI

MK - Program NAKI

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) je výzkumným programem Ministerstva kultury, v rámci nějž jsou podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje z oblasti národní a kulturní identity. Doba trvání programu je stanovena od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2017.

Vyhlášení 2. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Podrobnosti zde.

V rámci AMU jsou aktuálně podpořeny 4 projekty v délce trvání 3 roky:

Ing. Zděněk Otčenášek, PhD. HAMU ve spolupráci s NPÚ Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů - součást národního kulturního dědictví 22.983.000 Kč
Libor Jůn, PhD. FAMU Daguerrovo rejsování světlem 6.831.000 Kč
Libor Jůn, PhD. NTM, MG, NPU, ČVUT a FAMU Pokročilé metody a technologie zpřístupnění filmových a na film orientovaných sbírek archivů a muzeí pro výzkum a rozvíjení bohatství kulturních vzorů 27.113.000 Kč
prof. Marek Jícha FAMU a NFA Metodiky digitalizace národního filmového fondu 52.506.000 Kč
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze