Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projektyMŠMT › RP

Základní informace

Rozvojové programy

Cílem rozvojových programů je motivovat veřejné vysoké školy, aby odstraňovaly své slabé a posilovaly silné stránky, a naplňovat další cíle stanovené v Dlouhodobém záměru ministerstva. Jednotlivé rozvojové programy reagují na ty priority Dlouhodobého záměru ministerstva, které nemohou být podpořeny z operačních programů.

 

Centralizované projekty

Projekty, na jejichž řešení má ministerstvo v souladu se svým dlouhodobým záměrem prioritní zájem, a proto budou financovány mimo orientační limit. Školy zde mohou předkládat pouze takové projekty, které nelze podpořit z operačních programů.

Decentralizované projekty

Integrované projekty založené na SWOT analýze rozvoje instituce a předkládané v rámci tzv. orientačního limitu, který vyjadřuje výši stanovené dotace pro jednotlivé školy.

Vyhlášení RP pro rok 2011

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze