Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projektyMŠMTRP › Decentralizované

Decentralizované

přehled financovaných projektů

Financované projekty                                                           2011

ProgramNázev projektu

Řešitel

5a
Mezinárodní spolupráce uměleckých vysokých škol – podpora studijních programů formou teoretických přednášek, praktických dílen a zapojení AMU do mezinárodních aktivit
Ing. K. Foustka
5f

Naplňování požadavků pro ECTS v boloňském procesu

prof. M.Klíma

5e

Rozšíření nabídky zahraničních studentských mobilit umožňujících prohloubení studijních programů a podporujících budoucí profesní uplatnění.

Ing. K. Foustka

1c

Podpora klausurních projektů AMU

doc. Mgr. J.Hančil

2b

Projekt podpory mladých pedagogů na fakultách

MgA. P. Jech

3

Vícekamerový mobilní televizní řetězec v rozlišení HDTV

Nemanská A., MgA.

Financované projekty                                                           2010

ProgramNázev projektu

Řešitel

2a
Ing. K. Foustka
2e

Naplňování požadavků pro DS a ECTS v boloňském procesu

prof. M.Klíma

2d

Rozšíření nabídky zahraničních studentských mobilit umožňujících prohloubení studijních programů a podporujících budoucí profesní uplatnění

Ing. K. Foustka

7c Podpora klauzurních projektů AMU

doc. Mgr. J.Hančil

1

Nové cvičné varhany do nově vybudovaných cvičných tříd klávesové katedry HAMU

prof. P. Toperczer

5b

Využití doktorandů a absolventů doktorského studia pro inovaci a zkvalitnění výuky

Jech P. MgA., MFA


Financované projekty                                                           2009

Program Název projektu

Řešitel

4a
Ing. K. Foustka
4e

Naplňování požadavků pro DS a ECTS v boloňském procesu v komplexním rozsahu

prof. M.Klíma

4d

Rozšíření nabídky zahraničních studentských mobilit umožňujících prohloubení studijních programů a podporujících budoucí profesní uplatnění.

Ing. K. Foustka

7a

Využití studentů a absolventů doktorského studia pro zkvalitnění výuky

doc. Mgr. J.Hančil

9

Podpora klausurních prací a dalších tvůrčích projektů studentů

prof. P. Toperczer

9

Docentské habilitace a profesorská řízení jako jedno z východisek evaluace

MgA. P. Jech

1

Inovace informačních a komunikačních technologií na AMU

PaeDr. R. Chvála,CSc.

Financované projekty                                                           2008


Program

Název projektu

Řešitel

1a


Ing. K. Foustka

1bprof. M.Klíma

1cIng. K. Foustka

3aIng. T.Horáková

6PhDr. M.Bregant

2adoc. Mgr. J.Hančil

6Ing. T.Čuříková
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze