Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Nadace pro současné umění Praha

Nadace pro současné umění Praha

NSU Praha podporuje rozvoj současného výtvarného umění a posílení jeho sociální role. Podpora je určena jednotlivcům i institucím působícím v celé ČR.

Grantové výzvy jsou vyhlašovány jedenkrát ročně. Grantová komise složená z renomovaných odborníků, historiků umění a výtvarných kritiků volených na dobu tří let, dává přednost inovačním projektům profesionálních  výtvarných umělců dosud neetablovaných na výtvarné scéně. O grant může požádat umělec, kurátor i instituce.

V rámci grantového programu Nadace pro současné umění Praha jsou udělovány tyto granty: 

  • Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci;
  • Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru;
  • Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority. 
  • Uzávěrka pro podávání přihlášek bývá obvykle k 31. 1.

      Formuláře žádostí jsou stažení zde.
      © 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze