Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Nadace Život umělce

Nadace Život umělce

Nadace Život umělce vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačního příspěvku na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly dvakrát ročně, zpravidla s uzávěrkou k 28. 2. a 31. 7. Příspěvky se poskytují na daný kalendářní rok. Nadační rada obvykle poskytuje příspěvky ve výši do 25.000 - 30.000 Kč, a to teoreticky až do výše 100 % nákladů na projekt.

Činnost nadace je rozčleněna do základních oblastí:

1) Aktivní podpora mladých výkonných umělců: Zprostředkování konkrétních grantů posluchačům konzervatoří, vysokých uměleckých škol a začínajících mladých profesionálních umělců - stáže, mistrovské kurzy a účast na významných soutěžích doma i v zahraničí. Systematicky podporuje také projekty umělců po ukončení studia při přechodu do profesionální reality.

2) Podpora projektů: Granty a přímá podpora realizace širokého spektra umělecké jevištní tvorby, především při hledání nových přístupů jak v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční.Podpora při oceňování vítězů soutěží. Podpora významných kulturních projektů jevištního typu, které nemají dostatek vlastních finančních zdrojů.

Formulář žádosti a pokyny k jejímu vyplnění jsou ke stažení zde.

Podrobnější informace zde.

Informace o aktuálně podpořených projektech na AMU naleznete v modulu Granty a projekty v systému Verso: https://verso.amu.cz/.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze