Aktuality

Informace o výzvách operačních programů programovacího období 2007 - 2013.

Ve 2. výzvě OPPA podala AMU 1 projekt, který byl úspěšně schválen. Realizace projektu probíhala od roku 2010 do roku 2012.

Projekty AMU byly úspěšné ve 3. výzvě Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA). Akademii múzických umění v Praze byly v konkurenci celkem 114 projektových žádostí schváleny 2 projekty.

V rámci 4. výzvy podala AMU 3 projekty v celkové výši 15,4 mil. Kč, ani jeden však nebyl v konkurenci dalších 50 žádostí podpořen.

Dne 31.10.2012 byla vyhlášena 6. výzva prioritní osy 3 "Modernizace počátečního vzdělávání". AMU podala 4 projekty, v konkurenci 74 projektů byl schválen 1 projekt.

Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) se zaměřuje na investiční projekty ve výši min. 1 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami pro oblast podpory 3.1 "Rozvoj inovačního prostředí" jsou:

  • vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastní organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje);
  • pořízení/modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace;
  • rozvoj informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávacích aktivit zaměřených na informace z oblasti výkumu a vývoje, nové technologie, jejich výzkum a transfer;

 

Akademie múzických umění v Praze je oprávněným žadatelem v prioritní ose 2 "Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj". Výzvy pro oblasti podpory 2.2 "Vysokoškolské vzdělávání" a 2.4 "Partnerství a sítě" jsou obvykle vyhlašovány ve 2. čtvrtletí kalendářního roku. Pro pražskou VŠ má tento operační programu tu nevýhodu, že projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl.m. Prahy.

 

S případnými dotazy se obracejte na BcA. Marii Havlínovou (marie.havlinova@amu.cz).

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze