Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projektyOperační programy na AMUOperační program Praha - Adaptabilita (OPPA) › Inovace studijních programů FAMU v bakalářském a magisterském cyklu formou spolupráce s českými a zahraničními TV stanicemi

Inovace studijních programů FAMU v bakalářském a magisterském cyklu formou spolupráce s českými a zahraničními TV stanicemi

Projekt OPPA schválený v rámci 6. výzvy s názvem "Inovace studijních programů FAMU v bakalářském a magisterském cyklu formou spolupráce s českými a zahraničními televizními stanicemi" byl zahájen k 1.6.2013 a ukončen 28.2.2015.

Projekt byl podpořen částkou 3293 tis. Kč z OPPA v rámci 6. výzvy byl zahájen ke 1.6.2013 a ukončen 28.2.2015.

Projekt byl zaměřen na oblast výchovy profesionálů ve filmovém, televizním a audiovizuálním průmyslu. Hlavním cílem projektu bylo zásadním způsobem inovovat šest stávajících akreditovaných předmětů:

Katedra produkce: TV formáty, Současnost a trendy; Televize, struktura organizace a řízení; Televizní výroba a postprodukce

Katedra dokumentu: Realizační dílna

Katedra režie: Hraný film

Katedra střihu: Živý střih

Do předmětů byly začleněny stáže v tuzemských i zahraničních televizních stanicích, praktická výuka formou workshopů domácích i zahraničních odborníků a podpora pilotních studentských projektů.

Vznikla smlouva o spolupráci s ČT a dohody se zahraničními televizními institucemi. Stáže v rámci domluvené spolupráce v zahraničí jsou nyní hrazeny ze stipendijního fondu. Tím byla zaručena udržitelnost výsledků projektu. Posílení zaměření studentů směrem k televizní týmové spolupráci a implementace stáží do studijních plánů vylepšilo profil absolventa FAMU.

Projekt naplňoval specifický cíl prioritní osy Modernizace počátečního vzdělávání, kterým bylo zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí v souladu s požadavky trhu práce. Podporovanou aktivitou výzvy byla aktivita C. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ. Projekt naplnil především aktivitu C.1 zaměřenou na inovaci stávajících studijních programů formou rozvoje spolupráce s tuzemskými i zahraničními podniky prostřednictvím praxí. Došlo k posílení profesní orientace studentů. Projekt zapojil odborníky z praxe do výuky. Doplňkově se projekt zaměřil na rozvoj mezinárodní spolupráce VŠ formou stáží a zapojení zahraničních akademických pracovníků do výuky.

Inovace 6 předmětů na 3 katedrách FAMU probíhala následovně:

1)      Inovace stávajících předmětů: Všechny zmíněné předměty získaly novou strukturu definovanou v inovovaných sylabech a vzhledem k tomu, že se jednalo o akreditované předměty, které jsou součástí standartních studijních oborů, jejich pokračováním je zajištěna udržitelnost inovace, z které těží nejen studenti, kteří se projektu přímo zúčastnili, ale i nově příchozí ročníky.

Sylaby nově inovovaných předmětů naleznete zde.

2)      Workshopy: Do původně výhradně teoretických předmětů byla zavedena praktická výuka formou zapojení domácích a zahraničních odborníků. Celkem proběhlo 6 workshopů:

 • Workshop s Michaelem Hausmanem

Filmový a televizní producent, scénárista a režisér, profesor na Columbia university, představil studentům během pěti setkání specifický svět amerických televizních stanic, budgetingu velkých a malých formátů a problematice televizních štábů.

MichaelHausman.jpg

 • TV Writing Intensive Modul

Workshop s Alanem Kingsbergem, profesorem na Columbia University a scénáristou celosvětově známých TV seriálů (Law and Order, Californication, Vegas), byl zaměřen na zpracování seriálu od prvotní představy až k vytvoření prvního dílu. Studenti byli vedeni k tvůrčí práci ve skupině i samostatně a seznámili se s americkým modelem „creative writing“.

Alan_Kingsberg.jpg

 • Workshop s Davidem Warrenem, režisérem známého televizního seriálu Zoufalé manželky (Desperate Housewives), který studenty během desetidenního programu seznámil studenty s dramaturgickou, scénaristickou a produkční přípravou televizního seriálu.

David_Warren.jpg

 • Development of Program Ideas for TV

Modul byl zaměřen na tvůrčí práci s různými druhy scénářů v televizním vysílání a na vývoj pořadu od prvotní představy po finální realizaci se scénáristou a režisérem Giuovannim Robbianem z Columbia Univerzity v New Yorku.

GiuovanniRobbiano.jpg

 • Analysis of TV Formats

Modul byl zaměřen na rozbor televizních formátů a na jejich hierarchizovaném postavení v kontextu televizního vysílání s G. Robbianem.

 • Jak psát moderní drama

Harold Apter, profesor na newyorské Tisch School of Arts a přednášející na univerzitě v Moskvě a Riu de Janeiru, seznámil studenty s postupy utváření příběhu pro hodinový seriál.

HaroldApter.jpg

Sylaby workshopů naleznete zde.

3)      Zahraniční stáže: Do výuky byly zahrnuty přibližně týdenní stáže, které sloužili především k představení práce renomovaných televizí a získali i konkrétní znalosti z výroby TV produktů. Celkem se stáží zúčastnilo 28 studentů. Zároveň zde pedagogové domlouvali užší meziinstitucionální spolupráci (především s francouzskou televizí ARTE se podařilo domluvit možnosti další a trvalejší spolupráce). Stáže v zahraničních TV stanicích tak budou pokračovat jako součást výuky na katedře produkce i v dalších letech (finančně budou podpořeny ze stipendijního fondu).

 • Dvě stáže v TV ARTE ve Štrasburku umožnily studentům seznámit se s chodem prestižní TV stanice, obhlédnout technická zařízení a srovnat je s vybavením ČT. V programovém oddělení diskutovali s řadou profesionálů, zjistili způsob přípravy zpravodajství, nasazování hraných i dokumentárních filmů a rovněž aktivity stanice v oblasti internetu a sociálních sítí.
 • Stáž v Los Angeles do televizních společností a studií pomohla studentům seznámit se s vývojem známých televizních projektů a jejich výrobou, především seriálů (Simpsonovi, Sběratelé kostí, Futurama). V diskusích s jejich tvůrci a producenty mohli porovnat modely TV developmentu a výroby v USA a Evropě, které se značně liší.
 • Během stáže v Berlíně se studenti v rámci Drama Series Days při festivalu Berlinale setkali s řadou představitelů německých (zejména RBB, sítě regionálních TV oblasti Berlin-Brandenburg) a evropských TV stanic, účastnili se několika přednášek na téma současného směřování televizní tvorby a komentované prohlídky filmového trhu.

V rámci projektu byly podniknuty i dvě pracovní cesty (J. Vlach – Londýn, L. Serý – Paříž) k navázání trvalejší spolupráce také s televizními stanicemi BBC a francouzskou centrálou TV ARTE, stanicí M6 a společností Stink.

Veškeré zprávy ze stáží a pracovních cest pedagogů naleznete zde.

Projekt úspěšně navázal spolupráci s Českou televizí, která byla završena uzavřením rámcové smlouvy o spolupráci s AMU.

4)      Podpora praktických cvičení a vznik 6 studentských pilotních projektů:

 • Zelená vdova
 • Malý atlas hub
 • Potravní řetězec (původní název Miláček)
 • Vážná známost
 • Božská částice
 • Smyčka

Filmy můžete nalézt na následujícím odkazu zde a zde.

Celkem se projektu zúčastnilo 121 studentů.

3 loga

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze