Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projektyOperační programy na AMUOperační program Praha - Adaptabilita (OPPA) › Inovace studijních programů formou pracovních a studijních stáží

Inovace studijních programů formou pracovních a studijních stáží

Projekt FAMU s názvem "Inovace studijních programů v bakalářském a magisterském cyklu formou pracovních a studijních stáží" byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita finanční částkou ve výši 7.858 tis. Kč. Projekt byl úspěšně realizován od 1.12.2010 do 31.5.2013.

V souladu s obsahem projektu vyhlásil realizační tým a děkan FAMU  druhé výběrové řízení na zahraniční stáže a pobyty v akademickém roce 2012/13. Přihlásit se mohli řádní studenti 2. až 5. ročníku všech oborů FAMU a pedagogové všech kateder. Všechny stáže a pobyty byly uznány součástí výuky a ohodnoceny příslušným počtem kreditů.

Stáže a pobyty byly rozděleny pro studenty i pedagogy do několika kategorií:

  • Krátkodobé  kolektivní stáže v délce 2 týdny (5 studentů, 1 pedagog) jsou určeny k realizaci společného projektu se zahraničními studenty a pedagogy. V každém semestru budou v tomto výběrovém řízení přiděleny 2 stáže. Přihlášku podává příslušný pedagog, který také před výběrovou komisí prezentuje společný projekt. Výstupem stáže je prezentace projektu (reportáž, dokument, výstava apod.) a odevzdání závěrečné zprávy.
  • Krátkodobé individuální stáže v délce 2 týdny jsou určeny především pro studenty, kteří při přípravě bakalářské nebo magisterské práce potřebují navštívit zahraniční archívy, knihovny či filmotéky, a v menší míře i pro studenty, kteří se zúčastní zahraničního workshopu nebo semináře. Výstupem bude prezentace získaných poznatků a zkušeností v rámci výuky na FAMU a odevzdání závěrečné zprávy. V každém semestru budou přiděleny 2 stáže.
  • Střednědobé individuální pobyty v délce 4 měsíců umožní studentům praktické zapojení do tvůrčího procesu v produkčních společnostech, filmových a televizních studiích nebo v jiných institucích. Výstupem bude prezentace získaných poznatků a zkušeností v rámci výuky na FAMU a odevzdání závěrečné zprávy. V každém semestru budou přiděleny 2-3 stáže.
  • Pedagogické krátkodobé pobyty v maximální délce 2 týdnů jsou určeny ke studiu v zahraničních knihovnách a archivech, k účasti na odborných konferencích či kolokviích, případně k návštěvě partnerských škol. Výstupem bude odevzdání závěrečné zprávy a zúročení získaných poznatků a zkušeností ve výuce. V každém semestru bude přiděleno 4-5 pobytů.

Zájemci mohli do 31. března 2012 odevzdat přihlášku do rukou manažera projektu proděkana Ladislava Šerého. Přihláška musela obsahovat kontaktní údaje žadatele, předpokládanou dobu stáže, místo stáže, její stručné zdůvodnění a podpis vedoucího katedry.

Následné výběrové řízení proběhlo dne 11. dubna 2012 od 10:00 do 14:30 hodin v zasedací místnosti č. 344. Studenti i pedagogové před děkanskou komisí osobně prezentovali náplň uvažované stáže nebo pobytu.

Seznam vybraných studentů a pedagogů naleznete zde .

Všechny stáže a pobyty jsou adekvátně finančně zajištěny a nevyžadovaly žádnou spoluúčast uspěvších žadatelů.

IMG_0848.jpg

 

IMG_0880.jpg

 

3 loga

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze