Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projektyOperační programy na AMU › Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA)

Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA)

Aktuality
Informace o výzvách operačních programů programovacího období 2007 - 2013.
Inovace studijních programů FAMU v bakalářském a magisterském cyklu formou spolupráce s českými a zahraničními TV stanicemi
Projekt OPPA schválený v rámci 6. výzvy s názvem "Inovace studijních programů FAMU v bakalářském a magisterském cyklu formou spolupráce s českými a zahraničními televizními stanicemi" byl zahájen k 1.6.2013 a ukončen 28.2.2015.
Inovace studijních programů formou pracovních a studijních stáží
Projekt FAMU s názvem "Inovace studijních programů v bakalářském a magisterském cyklu formou pracovních a studijních stáží" byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita finanční částkou ve výši 7.858 tis. Kč. Projekt byl úspěšně realizován od 1.12.2010 do 31.5.2013.
Příprava e-learningového vzdělávacího programu pro studium tanečního umění
Projekt HAMU byl podpořen ve 3. výzvě Operačního programu Praha - Adaptabilita finanční částkou ve výši 2.583 tis. Kč. Realizace projektu byla zahájena k 1.1.2011. Projekt byl úspěšně ukončen dne 30.6.2013.
Nový studijní program: Divadelní tvorba v netradičních prostorech
Projekt DAMU byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita finanční částkou ve výši 4.192 tis. Kč. Realizace projektu byla zahájena k 1.4.2010, projekt byl řádně ukončen k 30.9.2012.
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze